วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

“มข.”ระดมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น

“มข.”ระดมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“มข.”ระดมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น


เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่าจากการที่ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ,รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ,อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ,ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ, ผศ.ดร.พญ.วิยะดา ปัญจรัก รองผู้อำนวยการคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ,รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี ,บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำสิ่งของเครื่องอุโภคบริโภคและของใช้ที่จำเป็น รวม 873 ชุด ในโครงการ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต” มอบผู้ประสบภัย ณ ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


คณะออกเดินทางออกจากสำนักงานอธิการบดีในวันที่ 27 ตุลาคม เวลา 9.00 น. โดยเดินทางไปยัง บ้านบึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ต่อจากนั้นจึงได้เดินทางต่อไปยังบ้านบึงสวางค์ บ้านคุยโพธิ์ และบ้านปากเปือย
หลังการส่งมอบสิ่งของ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวว่าถึงเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการดำเนินการครั้งนี้ว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับรู้ถึงสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ที่มาจากอุทกภัย และจากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความผูกพันกับประชาชน จึงอยากช่วยแบ่งเบาปัญหาความเดือดร้อน จึงก่อให้เกิดโครงการที่มาจากความร่วมมือของทุกฝ่าย รวมทั้งนักศึกษา โดยในรอบนี้เราสามารถช่วยได้จำนวน 4 หมู่บ้าน และยังเป็นการช่วยให้กำลังใจแก่ประชาชนในเบื้องต้น ซึ่งการช่วยเหลือในระยะยาวนั้นทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมีอีกหลายคณะวิชา ที่พร้อมจะลงมาช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด แต่หากสถานการณ์อุทกภัยยังไม่ดีขึ้นทางมหาวิทยาลัยก็อาจจะมีโครงการช่วยเหลือเพิ่มเติมได้อีก”


ด้านนายณัฐพงศ์ เดชแพง นายกเทศมนตรีตำบลบึงเนียม กล่าวว่า ชาวตำบลบึงเนียมได้รับความเดือดร้อนแทบทุกครั้งที่มีภาวะน้ำมาก สำหรับในปีนี้เกิดขึ้นถึง 2 ระลอกคาดว่ามีประชาชนเดือดร้อนกว่า 400 ครัวเรือน ต้องขอบคุณที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในพื้นที่ได้รับรู้มองเห็นถึงความเดือดร้อนและได้ระดมความช่วยเหลือออกมาให้กับประชาชนครั้งนี้
ส่วนนายมงคล คำคนซื่อ นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ในฐานะที่ตนเองเป็นตัวแทนของนักศึกษา พวกเราเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ อีกทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม เราจึงรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ในการอุทิศตัวเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
นายมงคล กล่าวด้วยว่านักศึกษาได้ริเริ่มโครงการ มข.ปันน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม ด้วยการเปิดรับน้ำใจมาอย่างต่อเนื่อง นับแต่เริ่มเหตุการณ์ และ ได้นำสิ่งของไปมอบแล้วถึง 4 ครั้ง สำหรับครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะได้ออกมาทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นนักศึกษาในสถาบันการศึกษา ที่มีความตั้งใจที่จะดูแลประชาชนและสังคม นอกจากนั้นกิจกรรมครั้งนี้ยังก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีต่อนักศึกษาในการคิด การวางแผนการทำงาน และ การทำงานเป็นทีม การประสานงานกับภาคส่วนต่างๆเพื่อให้งานลุล่วง”
“สิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเรามาก คือ ประสบการณ์ที่เจอในชุมชน เราได้มาเห็นความเดือดร้อนและปัญหาที่แท้จริงของประชาชน ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาจากภัยธรรมชาติ ยังมีอีกหลายสิ่งที่เราได้สัมผัสตรงจากการได้ออกมาทำกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งหาไม่ได้จากตำราในห้องเรียน”นาย มงคล คำคนซื่อ กล่าว


ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนทุกปี ที่มีเหตุอุทกภัยในพื้นที่ โดยเป็นการประสานการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งองค์การนักศึกษา ซึ่งปีนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใย ช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤต ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ (Academic Service Transformation) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม และการปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการจากความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) สู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating shared value : CSV) โดยเกิดคุณค่าทั้งผู้ให้และผู้รับ.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads