วันอาทิตย์ 23 มกราคม 2022

“รร.ขอนแก่นวิทยายน” เปิดเรียนเทอม 2 วันแรก นร.ดีใจสุดๆ

“รร.ขอนแก่นวิทยายน” เปิดเรียนเทอม 2 วันแรก นร.ดีใจสุดๆ
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “รร.ขอนแก่นวิทยายน” เปิดเรียนเทอม 2 วันแรก นร.ดีใจสุดๆ

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เปิดเรียน on site  โดยดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ตามกำหนดการของ สพฐ. Thai Stop covid Plus ตัวชี้วัด 44 ข้อ และ 6 มิติ ผ่านการประเมินโดยได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการขออนุญาตเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 นักเรียนได้ฉีดวัคซีนเข็ม 2 เกินกว่า 98% ในส่วนของบุคลากรทางการศึกษาครบ 100% ในการจัดเตรียม ชุดตรวจเชิงรุก ชุดตรวจ MPK ได้อย่างเพียงพอ


      เมื่อช่วงเช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น ได้รายงานถึง สภาพบรรยากาศโดยทั่วไปของการเปิดทำการเรียนการสอน เทอม 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งในวันนี้ นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น (สพม.ขอนแก่น)พร้อมด้วยนายประวิทย์ กาสาบุญจุฑาสิริกุล ที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อม ในการเปิดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาเทอม 2 ปี 2564 ของโรงเรียนในสังกัด อาทิ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ซึ่งเป็นโรงเรียนชื่อดังอันดับต้นประจำจังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนเป็นยอดนิยมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายศักดาเดช  ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรครู และนักเรียนให้การต้อนรับ นำชมการเรียนการสอนดังกล่าว


     นายศักดาเดช    ทาซ้าย

   นายศักดาเดช    ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทาง รัฐบาล และทางกระทรวง สพฐ. ที่ได้นำวัคซีนมาให้เด็กๆนักเรียนได้ฉีดวัคซีนกัน ซึ่งในปีการศึกษานี้ได้รับเสียงสะท้อนจาก เด็กนักเรียนและ ผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษานี้ นักเรียนส่วนใหญ่อยากมาเรียนที่โรงเรียน เป็น on site ซึ่งในการดำเนินการนี้ก็ต้องตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ตามกำหนดการของ สพฐ. Thai Stop covid Plus ตัวชี้วัด 44 ข้อ และ 6 มิติ บวกกับข้อที่เราทำไม่สมบูรณ์ในภาคเรียนที่ผ่านมา


    โดยได้เตรียมการเป็นที่เรียบร้อยผ่านการประเมินโดย ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการขออนุญาตเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 โดยนักเรียนได้ฉีดวัคซีนเข็ม 2 เกินกว่า 98% ในส่วนของบุคลากรทางการศึกษาครบ 100% ในการจัดเตรียม ชุดตรวจเชิงรุก ชุดตรวจ MPK ได้อย่างเพียงพอ นอกจากนั้นในการเตรียมการอย่างอื่นเช่นห้องต่างๆ เช่น โรงอาหาร ,ห้องพยาบาล ,ห้องน้ำ ,ห้องส้วม ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ได้มีการเตรียมการเป็นที่เรียบร้อย   

 ซึ่งในช่วงที่การศึกษาที่ผ่านมา เรามองว่าสิ่งที่ต้องจัดเตรียมให้ดีที่สุดคือโรงอาหาร ซึ่งมีพื้นที่จำกัด แต่เราต้องบริหารจัดการความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน เพราะฉะนั้นในการจัดการเรียนการสอนในแบบออนไลน์ on Hand ,on site และ on demand เราต้องสร้างความปลอดภัยต่อผู้เรียนให้ได้มากที่สุด เพราะฉะนั้นในช่วงสองสัปดาห์เราต้องแบ่งนักเรียนเป็นเลขคู่และเลขคี่ ในการมาเรียน หลังจากที่เราได้ดำเนินการมาซัก 2 สัปดาห์ ก็จะได้มีการดำเนิน ประเมิน การว่าจะกัดแบบ on-site ทั้งหมด แต่ช่วงนี้ต้องเป็นในรูปแบบ on demand ,on Hand และออนไลน์ ร่วมด้วยกับ on site


     ดังนั้นจึงมั่นใจ และมองว่าวันที่ 1 เป็นวันที่รัฐบาลเปิดประเทศ และตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดคือการได้รับวัคซีน และมาตรการที่เราจะอยู่ได้อย่างปลอดภัย ในการแพร่ระบาดของโควิค ก็มีมาตรการที่ชัดเจน เพราะฉะนั้นในวันที่ 1 ในเมื่อหลักเกณฑ์ต่างๆ เราได้มีการเตรียมพร้อม นักเรียนพร้อม ผู้ปกครองพร้อม ครู และ บุคลากรทางการศึกษาก็มีความพร้อม ในฐานะที่เราเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เรามีเด็กนักเรียนมาก และเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ ของจังหวัดขอนแก่นและของภูมิภาค เพื่อความมั่นใจและเพื่อจะเติมเต็ม การเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ก็ถือว่าเป็นภาคเรียนสุดท้าย ที่เราจะต้องเติมเต็มโดยเฉพาะนักเรียนชั้นม. 6 นักเรียนชั้น ม. 3 เราก็มีการวางแผนที่จะ เตรียมเปิดได้ในภาคเรียนนี้


  นายจักราวุธ  สอนโกษา

ด้านนายจักราวุธ  สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กล่าวว่า ทุกท่านคงมีความตระหนักเหมือนกันในการที่จะเปิดภาคเรียน ที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 นั้นมีความต้องการที่จะเปิดเรียนแบบ on site ในการเปิดการเรียนการสอนแบบ on site นั้น มีคุณภาพ ทั้งกระทรวงศึกษาธิการและผู้จัดการศึกษาเอง หรือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูบาอาจารย์หรือนักเรียนเอง มีความต้องการตลอดทั้งผู้ปกครอง มีความต้องการที่จะให้บุตรหลานเข้ามาเรียน เปิดเทอมแบบ on-site โดยเดินทางมาเรียนด้วยตนเอง นั่นเป็นเรื่องของการจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพ


   นายจักราวุธ กล่าวอีกว่าฉะนั้นมาตรการที่จะสร้างความเชื่อมั่น หรือความเชื่อถือ ให้กลับทางสังคม และผู้ปกครองกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกมาตรการที่สำคัญ ให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษาในสังกัด ถือปฏิบัติ มี 6 มาตรการหลัก และ 6 มาตรการรอง ตลอดจนมีมาตรการที่เข้มข้น เพื่อดูแลบุตรหลาน ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิค- 19 อย่างต่อเนื่อง ส่วนมาตราการที่สำคัญที่สุดคือการฉีดวัคซีน ของนักเรียน ครูบาอาจารย์ ต้องมี 85 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป


   นายจักราวุธ กล่าวด้วยว่า ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น นั้นซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด ทั้งหมด 84 โรงเรียน มีนักเรียนจำนวนถึง 53,507 คน มีครู 4,630 คนนั้น ทุกคนรับทราบในการดำเนินการ มาตรการในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ การเปิดภาคเรียนที่ 2 ของ ในปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนด อยากเรียนว่าทั้ง 84 โรงเรียนนั้น สามารถเปิดรูปแบบ on site ได้ 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 38 และก็เปิดแบบออนไลน์เพียวๆได้ 8 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 10 เปอร์เซ็นต์ เปิดเป็นแบบ Hybrid นั้น 44 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 52 เปอร์เซ็นต์ ถามว่าวันนี้ผมมาตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นั้นซึ่งมีความตั้งใจ ติดตามและสนับสนุน และช่วยเหลือในสถานการณ์ที่ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียนประมาณ 4,600 กว่าคนนั้น ได้มีการเตรียมการอย่างเต็มที่


    ต้องขอขอบคุณความร่วมมือของทางผู้บริหาร โดยท่านศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการและท่านรองฯ ครู ตลอดจนลูกๆนักเรียนทุกคน และผู้ปกครองที่เห็นความ สำคัญที่การเปิดการเรียนแบบ on site จะเป็นการเปิดแบบ on site ที่มีการปรับรูปแบบบ้าง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม จึงอยากเรียนว่าวันนี้เราต้องอยู่กับโควิดให้ได้ อย่างปลอดภัยและยั่งยืน ในกระบวนการที่ดำเนินการนั้น จะไม่สำเร็จได้เลย ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง อยากขอร้องผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือกำกับดูแลบุตรหลาน ใช้มาตรการที่สร้างพฤติกรรมนิสัย ในการที่จะอยู่ร่วม กั้นโดยใช้ DMSGGA เป็นเรื่องสำคัญ วันนี้ท่านคงเห็นเลยว่าทางโรงเรียนได้มีมาตรการ อย่างไร ในการจัดห้องเรียน ในเรื่องของการเข้าเรียน ในการรับประทานอาหารในโรงอาหาร สิ่งแวดล้อมหลักๆเป็นเช่นไร คิดว่าวันนี้เราสร้างความมั่นใจ จากความร่วมมือของทุกส่วนไม่ว่าจะเป็น 7.พื้นที่ สถานศึกษาเอง ครูบาอาจารย์ ตลอดจนองค์กรข้างนอก และทางจังหวัดขอนแก่น ได้ให้ความกรุณาทาง สาธารณสุขจังหวัด ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน พร้อมที่จะช่วยเหลือในสถานการณ์ที่เกิดเหตุ และสถานการณ์ที่เผชิญเหตุฉุกเฉิน วันนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น


 น.ส.ชนากานต์  รู้จัก

   ด้าน น.ส.ชนากานต์  รู้จัก นักเรียนชั้น ม. 3/1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวถึงความรู้สึกว่า รู้สึกตื่นเต้น ที่จะได้เจอเพื่อนๆ เพราะเรียนออนไลน์มานานแล้ว เพราะการกลับมาเรียน on site แบบเดิมก็จะทำให้ตัวเองมีความตั้งใจเรียนมากขึ้น เพราะระหว่างการเรียนออนไลน์กับ on site ตุ่นชอบแบบ on-site มากที่สุด เพราะได้เจอหน้าอาจารย์แบบตัวตรงๆมีปัญหาอะไรก็สามารถถามอาจารย์ได้แบบตัวต่อตัว อยากจะฝากคุณเพื่อนๆทุกคนว่าการเปิดเรียนในครั้งนี้ก็ขอให้เพื่อนๆได้มีการระมัดระวัง แม้ว่ามีการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วก็อยากให้ทุกคนได้สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันไว้เหมือนเดิม.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads