วันอาทิตย์ 23 มกราคม 2022

 “รร.ศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น” ชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน

 “รร.ศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น” ชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “รร.ศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น” ชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นได้รับรายงานจากนายสุเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ) โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ว่าโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวด สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน โดยจะเข้าเฝ้ารับโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ จัดโดย กรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม และศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม

ซึ่งผลการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียนระดับประเทศ ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาปี 2564 โดยกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ระดับมัธยมศึกษา โดยผลการประกวด ชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ได้คะแนน 264 คะแนน รับรองโดยพระศรีรัตนวิมลประธานคณะกรรมการดำเนินการ การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads