วันอาทิตย์ 23 มกราคม 2022

จ.ขอนแก่นประกาศความร่วมมือ “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน”

จ.ขอนแก่นประกาศความร่วมมือ “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน”
Header Ads
Header Ads
Header Ads

จ.ขอนแก่นประกาศความร่วมมือ “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน”


กรมสุขภาพจิตได้จัดทำระบบการตรวจสอบตนเองผ่านเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นที่เรียกว่า Mental Health Check-in ในการคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งในการประเมินจะประกอบด้วย ด้านภาวะความเครียด, ซึมเศร้า,ภาวะหมดไฟ, ภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย และแบบประเมินด้านพลังใจ ซึ่งจะทราบผลทันที


เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์สุขภาพจิต 2564 “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน”โดยมีนพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มีน.ส.จุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7, นพ.ญัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,นพ.ศักรินทร์ แก้วเฮ้า ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายเจริญ เพ็งมูล นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมประกาศความร่วมมือ
ซึ่งกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย พิธีประกาศความร่วมมือ“สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน” ระหว่างกรมสุขภาพจิต, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น,ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7, สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น, ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น, สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น, เทศบาลนครขอนแก่น, และค่ายเพลงสิงห์มิวสิค ร่วมประกาศความร่วมมือในการดูแลสุขภาพจิต บูทกิจกรรมให้ความรู้และเสาวนาม้านั่งสีขาวกับเรื่องราวของฉัน“ปรับตัว ปรับใจ ในยุคโควิด”  โดยพระอาจารย์ไก่ พุฒินาถ วัดเวฬุวัน ,นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
ซึ่งภายในงานนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นผู้บริหารหน่วยงาน ประชาชนทั่วไป แกนนำชุมชน อสม.เขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน  50 คน เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในจังหวัดขอนแก่น และถ่ายทอดสดทาง Facebook live ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์, สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


นพ.ณัฎกร  จำปาทอง ผอ.รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กล่าวว่า  การวัดใจ จึงเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ใช้สื่อสาร ตามแผนงานบูรณาการความร่วมมือและเผยแพร่ความรู้สำหรับการดูแลสุขภาพจิต โดยเฉพาะ อสม. หรือจิตอาสา ที่จะร่วมค้นหาผู้ที่มีความทุกข์ใจและให้การดูแลช่วยเหลือภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ด้วยมาตรการการสำรวจสุขภาพจิตของคนไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจในบริบทของสุขภาพจิตคนไทยจนนำไปสู่การดูแลสุขภาพจิตของแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
นพ.ณัฎกร กล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามกรมสุขภาพจิตได้จัดทำระบบการตรวจสอบตนเองผ่านเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นที่เรียกว่า Mental Health Check-in ในการคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งในการประเมินจะประกอบด้วย ด้านภาวะความเครียด, ซึมเศร้า,ภาวะหมดไฟ, ภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย และแบบประเมินด้านพลังใจ ซึ่งจะทราบผลทันที ซึ่งระบบประเมินดังกล่าวยังคงมีคำแนะนำในการขอรับคำปรึกษา เทคนิคการคลายเครียดด้วยตนเอง หรือการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์แบบออนไลน์ได้โดยทันทีอีกด้วย.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads