วันเสาร์ 10 มิถุนายน 2023

“มข.” รวมใจสร้างกุศลทอดถวายผ้าพระกฐิน หลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณ เจ้าอาวาสวัดป่าภูตะคาม

“มข.” รวมใจสร้างกุศลทอดถวายผ้าพระกฐิน หลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณ เจ้าอาวาสวัดป่าภูตะคาม
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “มข.” รวมใจสร้างกุศลทอดถวายผ้าพระกฐิน หลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณ เจ้าอาวาสวัดป่าภูตะคาม


   เมื่อวันที่ 8 พฤษจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้มีจิตศรัทธา ตลอดจนพุทธศาสนิกชน นำทอดถวายผ้าพระกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดป่าภูตะคาม บ้านภูตะคาม ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร และ หลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณ เจ้าอาวาสวัดป่าภูตะคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งยอดปัจจัยในการอนุโมทนาบุญถวายพระกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 รวมจำนวนเงิน 1,681,313 บาท ทั้งนี้มีคณะจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และวัดป่าภูตะคามรวมทั้งสิ้นสุทธิ 6,062,666.75 บาท


   ในวันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ได้ตั้งองค์พระกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 และมีพิธีสมโภชองค์พระกฐินและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดป่าภูตะคาม บ้านภูตะคาม ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยมี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา แขกผู้มีเกียรติและพุทธศาสนิกชนร่วมฟังพระธรรมเทศนาจากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อาทิ หลวงปู่บุญหลาย อคฺคธมฺโม วัดถ้ำภูมิดล ,หลวงพ่อเชาวรัตน์ กมฺมสุทฺโธ วัดท่าวังหิน ,หลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณ เจ้าอาวาสวัดป่าภูตะคาม


   ในวันอาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เป็นพิธีทอดผ้าพระกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในเวลา 07.30 น. มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 60 รูป จากนั้นเวลา 09.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานประกอบพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา แขกผู้มีเกียรติ และพุทธศาสนิกชน ร่วมอัญเชิญผ้าพระกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นตั้ง ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าภูตะคาม จากนั้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมถวายเครื่องบริวารกฐินแด่ หลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณ เจ้าอาวาสวัดป่าภูตะคาม ประธานสงฆ์

   พร้อมนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและเครื่องบริวารกฐินอื่น ๆ แด่พระสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติกรวดน้ำรับพร พระสงฆ์กระทำพิธีอปโลกน์กฐิน(อะ-ปะ-โหลก) ซึ่งเป็นการเสนอความเห็นขึ้นในที่ประชุมสงฆ์ว่ามีความเห็นชอบควรมีการกรานกฐินหรือไม่ หากเห็นชอบร่วมกันจะหารือต่อไปว่าผ้าที่ทำสำเร็จแล้วควรถวายแก่ภิกษุรูปใด เมื่อเสร็จสิ้นพิธีอปโลกน์กฐินแล้ว ในที่ประชุมสงฆ์จะได้มีการสวดประกาศเป็นการสงฆ์ต่อไป


   ในวันอาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เป็นพิธีทอดผ้าพระกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในเวลา 07.30 น. มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 60 รูป จากนั้นเวลา 09.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานประกอบพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา แขกผู้มีเกียรติ และพุทธศาสนิกชน ร่วมอัญเชิญผ้าพระกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นตั้ง ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าภูตะคาม จากนั้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมถวายเครื่องบริวารกฐินแด่ หลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณ เจ้าอาวาสวัดป่าภูตะคาม ประธานสงฆ์


    พร้อมนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและเครื่องบริวารกฐินอื่น ๆ แด่พระสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติกรวดน้ำรับพร พระสงฆ์กระทำพิธีอปโลกน์กฐิน(อะ-ปะ-โหลก) ซึ่งเป็นการเสนอความเห็นขึ้นในที่ประชุมสงฆ์ว่ามีความเห็นชอบควรมีการกรานกฐินหรือไม่ หากเห็นชอบร่วมกันจะหารือต่อไปว่าผ้าที่ทำสำเร็จแล้วควรถวายแก่ภิกษุรูปใด เมื่อเสร็จสิ้นพิธีอปโลกน์กฐินแล้ว ในที่ประชุมสงฆ์จะได้มีการสวดประกาศเป็นการสงฆ์ต่อไป


  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล 

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการจัดพิธีทอดผ้าพระกฐินเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการทำบุญและทำนุบำรุงพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในปี 2564 นี้ได้ทอดถวายผ้าพระกฐินที่วัดป่าภูตะคาม    
   เนื่องจาก หลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณ เจ้าอาวาสวัดป่าภูตะคาม เคยรักษาอาการอาพาธที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และได้มีการปาวรณาว่าจะร่วมทอดถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งในปีนี้เป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปักกฐิน ณ วัดป่าภูตะคาม จึงได้นำคณะศรัทธาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมทอดถวายผ้าพระกฐินในครั้งนี้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงคณะและหน่วยงานภายใน มีการขับเคลื่อนในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องตลอด ทั้งนี้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนยังมีงานลอยกระทง ซึ่งจะจัดในรูปแบบผสมผสาน ทั้งพุทธศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โดยที่มีการอัญเชิญขบวนพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมสร้างบุษบกเปิดให้กราบไหว้บูชา พิธีทำบุญตักบาตร
    ซึ่งจะจัดในรูปแบบผสมผสาน ทั้งพุทธศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โดยที่มีการอัญเชิญขบวนพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมสร้างบุษบกเปิดให้กราบไหว้บูชา พิธีทำบุญตักบาตร ซึ่งเป็นสิ่งที่มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด-19 ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ร่วมแสดงธรรมเทศนา มีการทำบุญตักบาตรในทุกเดือน หากสถานการณ์ดีขึ้นกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะกลับมาอีกครั้ง


   สำหรับ พิธีถวายผ้าพระกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 ได้นำมาทอดถวายที่วัดป่าภูตะคาม บ้านภูตะคาม ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เพื่อการบูรณะและพัฒนาวัดในด้านต่าง ๆ อาทิ การสร้างกุฏิรับรองพระเถระ สร้างช่อฟ้า พัฒนาสระน้ำใช้สำหรับวัด สร้างกำแพงวัด พัฒนาระบบไฟฟ้าบริเวณวัด และทำนุบำรุงส่วนต่างๆ ภายในวัด เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ต่อไป
   ทั้งนี้ พิธีถวายผ้าพระกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 มีการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่เข้าร่วมในพิธีมีการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างประกอบพิธี และผู้เข้าร่วมพิธีต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม พร้อมทั้งมีการจำกัดผู้เข้าร่วมในพิธีถวายกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเหมาะสมตามข้อกำหนดด้านสาธารณสุข.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads