วันเสาร์ 10 มิถุนายน 2023

“กฟก.ขอนแก่น” พร้อมเต็มร้อย แก้หนี้เกษตรกร

“กฟก.ขอนแก่น” พร้อมเต็มร้อย แก้หนี้เกษตรกร
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“กฟก.ขอนแก่น” พร้อมเต็มร้อย แก้หนี้เกษตรกร


เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ที่ ห้องประชุมแก่นขาม ชั้น 2 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสานิต เชิดโคกศรี หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมบุคลากรทั้งหมด เพื่อติดตามการดำเนินงานและมอบหมายการปฏิบัติงาน ได้แก่งานอำนวยการบริหารงาน,งานฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและงานจัดการหนี้ของเกษตรกร


นายสานิต เชิดโคกศรี หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สำนักงานได้ดำเนินการชำระหนี้แทนเกษตรกรในจังหวัด กรณีเป็นหนี้สหกรณ์การเกษตร เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินให้เกษตรกร ตามภารกิจหลักด้านการจัดการหนี้ให้สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งการชำระหนี้แทนครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์การเกษตรอำเภอ เป็นอย่างดี ในการตรวจสอบข้อมูลหนี้ และยินยอมให้กองทุนฟื้นฟูฯ ชำระหนี้แทน ในครั้งนี้มีเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือ


นายสานิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ทางสำนักงานได้เร่งดำเนินการเจรจาเพื่อที่จะซื้อหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกกับทางสหกรณ์การเกษตรแต่ละอำเภอภายในจังหวัดขอตแก่น เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรสมาชิกภายในจังหวัดต่อไป มีการลงพื้นที่ร่วมประชุมเจรจาหนี้ ทำความเข้าใจกับสหกรณ์ต่างๆ ให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ด้านการจัดการหนี้ของกองทุนฟื้นฟูฯ อีกทั้งยังทำความเข้าใจกับตัวเกษตรกรสมาชิก ให้เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ ไม่ให้เข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่เป็นจริง


นายสานิต กล่าวอีกว่าการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นั้น ขอยืนยันว่ากองทุนฟื้นฟูฯ ไม่มีเป้าประสงค์ที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรหนีหนี้ เบี้ยวหนี้ หรือไม่รับผิดชอบหนี้ แต่กลับมีความต้องการและเป้าหมายส่งเสริมให้เกิดการรักษาเครดิต และมีวินัยทางการเงิน จึงของฝากถึงพี่น้องเกษตรกร ทั้งที่เป็นสมาชิกและยังไม่ได้เป็นสมาชิก ถ้ามีปัญหาเรื่องหนี้ ประสบปัญหาวิกฤตจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ ให้มาแจ้งกองทุนฟื้นฟูฯ เพื่อที่จะได้ช่วยกันเจรจาหาทางออก โดยติดต่อได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัด รวมถึงเกษตรกรที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครได้ในทุกวันทำการที่สำนักงานสาขาจังหวัดเช่นกัน


“กองทุนฯอยู่ได้เพราะมีองค์กรและพี่น้องเกษตรกร ดังนั้นทำอย่างไรจะให้พี่น้องได้ประโยชน์สูงสุด มีความตั้งและขอรับใช้พี่น้องเกษตรกรขอนแก่น ซึ่งเป็นจังหวัดบ้านของตัวเอง ยินดีรับคำแนะนำจากท่านอนุกรรมการทุกๆท่านผู้นำองค์กรทุกองค์กร และพี่น้องเกษตรกรทุกๆคน เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงาน.ของกฟก.ขอนแก่นของเรา”นายสานิต กล่าว

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads