วันอาทิตย์ 23 มกราคม 2022

เปิดแล้ว!งานแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์(Air Rail & Logistic Expo)

เปิดแล้ว!งานแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์(Air Rail & Logistic Expo)
Header Ads
Header Ads
Header Ads

เปิดแล้ว!งานแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ (Air Rail & Logistic Expo)


ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงาน Air Rail & Logistic Expo งานแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี ท่าอากาศยาน ระบบราง และโซลูชั่นด้านอินทราโลจิสติกส์ ที่ครบครันที่สุด ในภาคอีสานและ งาน Moto Show 2021 @Khon Kaen


  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ไคซ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ได้เปิดงาน Air Rail & Logistic Expo งานแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับแขกที่มาร่วมงาน  ซึ่งมี น.ส.สุรัชสานุ์ ทองมี ผอ.สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นกล่าวถึงการร่วมสนับสนุนในการจัดงานในครั้ง พร้อมทั้งนายนายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ขึ้นกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และรูปแบบลายละเอียดของงาน ในการนี้นาย ทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายสมบัติ เพ็งพระจันทร์ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น, นายเหงียน หง็อก เหียบ กงสุลเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น, นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย รองนายก อบจ.ขอนแก่น , นางศรีสุภรณ์ ชมศรีหาราชพร รอง ผอ.ททท.สำนักงานขอนแก่น, นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ,หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำ 8 องค์กรเศรษฐกิจ เข้าร่วมในพิธีเปิดและสื่อมวลชนเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก


    ตามที่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กําหนดจัดงาน Air Rail & Logistic Expo งานแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี ท่าอากาศยาน ระบบราง และโซลูชั่นด้านอินทราโลจิสติกส์ ที่ครบครันที่สุด ในภาคอีสานและ งาน Moto Show 2021 @Khon Kaen ทั้ง 2 งานนั้นได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) งาน Food and Agro Tech 2021งานแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมและจำหน่ายสินค้า บริการ ได้แก่ เครื่องมือ เครื่องจักร ด้านอุตสาหกรรม ,โลจิสติกส์และ Supply chain , อุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน และเทคโนโลยี และสถาบันการเงินต่างๆที่เกี่ยวข้องสินค้าลดราคาจากโรงงาน การจับคู่ธุรกิจ Business Matching และการอบรม ,การเสวนาวิชาการต่างๆมากมาย และงาน Sport and Health Expo 2021 ในระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE )


    การจัดงานในครั้งนี้เพื่อกระตุ้นและแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร การค้า การลงทุน ของเมืองขอนแก่น และจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งให้เกิดการลงทุนหรือเป็นคู่ค้าทาง ธุรกิจให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมอาหาร และ การเกษตร เป็นหนึ่งในงานระดับภูมิภาคสนับสนุนนโยบาย KHOHKAEN MICE CITY เกิดการพัฒนาการค้า การลงทุน การจ้างงาน เกิดเศรษฐกิจที่ดีต่อจังหวัดและภูมิภาคขอเชิญชวนพี่น้องชาวอีสานอย่าลืมมาชมความก้าวล้ำเทคโนโลยี่ต่างๆในงานนี้ฯกันนะครับ

   ในส่วนของงาน “Air Rail and Logistic 2021 และ งาน Motor show 2021 @Khon kaen” จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติขอนแก่น ( KICE ) โดยงาน Air Rail and Logistic Expo 2021 มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนในอุตสาหกรรมการบิน ระบบราง และระบบโลจิสติกส์ ของเมืองขอนแก่นและจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมโยงกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ( Greater Mekong Subregion : GMS ) ได้แก่ ประเทศไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ โดยเฉพาะเมืองหลักตามเส้นทาง EWEC ( East-West Economic Corridor ) และเมืองตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ( North South Economic Corridor : NSEC )


    ซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางตามเส้นทางดังกล่าว โดยมีรูปแบบการจัดงานแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ- ส่วนที่ 1 โซนนิทรรศการด้านอากาศยาน ระบบราง และโลจิสติกส์ จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น- ส่วนที่ 2 โซนแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้าและบริการด้านอากาศยาน ระบบราง และโลจิสติกส์ กว่า 100 บูท รวมไปถึงเครื่องจักรเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม- ส่วนที่ 3 การจับคู่เจรจาการค้า ( Business Matching ) การอบรมสัมมนา หลากหลายหัวข้อ เช่น การสัมมนา“ทิศทางการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของประเทศไทย” , บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงของไทย และการเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน” เป็นต้น


    ส่วนงาน Motor Show 2021 @Khon Kaen จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “รวมพลคนรักรถ” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เกิดการค้าขายและการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อีกทั้งมีกิจกรรมจับคู่ทางการค้า การสร้างเครือข่ายธุรกิจ การประกวดและกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆ โดยมีรูปแบบการจัดงานแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ- ส่วนที่ 1 โซนนิทรรศการ นวัตกรรม เทคโนโลยี ยานยนต์ จักรยานยนต์ รถคลาสสิค รถซิ่ง รถแต่งแต่ละรุ่นแต่ละประเทศที่หาดูยากนำมาแสดงในงาน


    ส่วนที่ 2 โซนแสดงสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ กว่า 4,000 ตารางเมตร รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษต่างๆจากทางค่ายรถยนต์ที่จะนำมาลด-แลก-แจก-แถม – ส่วนที่ 3 การจับคู่เจรจาทางการค้า ( Business Matching ) ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย การสร้างเครือข่าย ( Networking ) ของกลุ่มคนรักรถแต่ละประเภท เช่น เปิดตัวชมรมรถคลาสสิคขอนแก่น, การจัด Meeting Motor bike, การอบรมเสวนาการทำ Workshop ของกลุ่มประดับยนต์ และมีการประกวดแข่งขัน Dino test ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าชมฟรีตั้งแต่วันที่ 11-13 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติขอนแก่น ( KICE ).

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads