วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

กฟผ.โดย อปอ. จัดโครงการระบบส่งปลูกป่าร่วมพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564

กฟผ.โดย อปอ. จัดโครงการระบบส่งปลูกป่าร่วมพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

กฟผ.โดย อปอ. จัดโครงการระบบส่งปลูกป่าร่วมพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564


เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00น. ณ ป่าชุมชนบ้านเสรียง ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อปอ. จัดโครงการระบบส่งปลูกป่าร่วมพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 มีนายณัฏฐชัย ผดุงสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทัน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการระบบส่งปลูกป่าร่วมพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ,นางวรรณี โสภา ผู้ใหญ่บ้านเสรียง หมู่ 2 ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนายอธิศักดิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ วิศวกรระดับ 11 อปอ. ขึ้นกล่าวในนาม กฟผ.วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้มีนายพิชัย มุมทอง วิศวกรระดับ 10 กองบำรุงรักษาสายส่ง ฝ่ายปฏิบัติการภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสรียง, เจ้าหน้าที่วนอุทยานป่าสนหนองคู, ชุมชนบ้านเสรียง คณะครูและนักเรียนพร้อมผู้ปฏิบัติงาน อปอ. ร่วมในโครงการด้วย โอกาสนี้ น.ส.อภิสราธรณ์ ปัณณะมณีธนโชติ วิทยากรระดับ 8 ได้ร่วมบรรยายภารกิจ กฟผ. โดยมีการดำเนินการถ่ายทอดสดการทำกิจกรรมเผยแพร่ผ่าน Face book Live ร่วมด้วยสื่อมวลชน และชาวบ้านเสรียง ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เดินทางมาร่วมปลูกป่ากว่า 200 คน

นายอธิศักดิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์

ทางด้าน นายอธิศักดิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ วิศวกรระดับ 11 อปอ.ได้กล่าวว่า “กฟผ.มีภาระหน้าที่ในการผลิตจัดหาพลังงานไฟฟ้า จัดส่งไฟฟ้าให้ประชาชนได้ใช้อย่างสะดวกแล้ว นอกจากนี้ทาง กฟผ.ยังคำนึงถึงชุมชนสิ่งแวดล้อม เราจะมุ่งเน้นในการปล่อยคาร์บอนต่ำ เริ่มตั้งแต่วิธีการนำเชื้อเพลิงที่มาผลิตไฟฟ้าเป็นพลังงานที่สะอาด เช่นโซลาร์เซลล์ที่เขื่อนสิริธรได้ดำเนินการแล้ว สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ภาคธุระกิจ อีกทั้ง กฟผ.ยังจะดำเนินการในการติดตั้งโซลาร์เซลล์อีกหลายๆเขื่อน อีกทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมที่สามารถดูบซับคาร์บอนไดอ๊อซ์ไซค์ได้ดีก็คือการปลูกป่า วันนี้เลยเกิดกิจกรรมนี้ โครงการระบบส่งปลูกป่าร่วมพัฒนาชุมชนถือว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน อีกทั้งยังจะได้ต่อยอดกิจกรรม กฟผ.ปลูกป่า 1 ล้านไร่ในปีหน้าต่อไป นอกจากนี่ กฟผ.ยังสนับสนุนให้มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิ์ภาพเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ในส่วนของชุมชนรอบสถานีไฟฟ้าเช่นที่บ้านเสรียงแห่งนี้อยู่ใกล้ สถานีไฟฟ้าสังขะ ของ กฟผ.ชุมชนที่นี้เข้มแข็งร่วมกันจัดกิจกรรมปลุกป่าวันนี้ทางเราก็ร่วมในการสนับสนุนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว”นายอธิศักดิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ วิศวกรระดับ 11 อปอ.กล่าว

นายพิชัย มุมทอง

ด้านนายพิชัย มุมทอง วิศวกรระดับ 10 กองบำรุงรักษาสายส่ง ฝ่ายปฏิบัติการภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.ได้กล่าวเสริมว่า “กิจกรรมวันนี้ทาง กฟผ.ได้เข้ามาพูดคุยกับ ชุมชนก่อนว่าต้องการอะไรบ้าง ก่อนหน้านี้ทาง กฟผ.ได้มาสนับสนุนเก้าโรงสีเพื่อพ่อ เพราะที่นี้ชาวปลุกส่วนมากปลุกข้าวกัน ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในบริเวนพื้นที่แห่งนี้ยังมีป่าชุมชนที่ติดกันอีก 12 ไร่ โดยชาวบ้านอยากได้พื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน ปลุกแล้วสามารถได้ประโยชน์จากการได้เก็บกินได้อีกด้วย อีกทั้ง กฟผ.ยังได้วางระบบน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบโซลาร์เซลล์เพื่อนำน้ำที่สูบได้เพื่อมาลดต้นไม้และใช้ประโยชน์ร่วมกัน” ด้านนายพิชัย มุมทอง วิศวกรระดับ 10 กองบำรุงรักษาสายส่ง ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.กล่าว
สุดท้ายนางวรรณี โสภา ผู้ใหญ่บ้านเสรียง หมู่ 2 ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ได้กล่าวขอบคุณทาง กฟผ.ว่า “ในนามตัวแทนของชาวบ้านเสรียง รู้สึกดีใจมากที่ทาง กฟผ.ได้นำโครงการระบบส่งปลูกป่าร่วมพัฒนาชุมชนถือว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน มีจัดที่นี้ และก่อนหน้านี้ยังได้จัดกิจกรรมหลายโครงการฯแล้ว เช่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมโซลาร์เซลล์,ขุดสระน้ำ ในพื้นป่าชุมชนแห่งนี้อีกด้วย ขอขอบคุณมากเลยนะค่ะ”นางวรรณี โสภา ผู้ใหญ่บ้านเสรียง หมู่ 2 ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ กล่าวปิดท้าย

สำหรับโครงการระบบส่งปลูกป่าร่วมพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเสรียง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สถานีไฟฟ้าแรงสูงสังขะ โดยร่วมกันปลูกป่าจำนวน 3,000 ต้น ในพื้นที่ 12 ไร่ นอกจากนั้น กฟผ. ยังได้ร่วมสนับสนุนการจัดทำแท้งค์น้ำ ปรับสภาพดิน ระบบสูบน้ำสำหรับใช้ในการเพาะปลูก
ทั้งนี้ กฟผ. มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น และเป็นสังคมที่อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads