วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

 “ผกก.กระนวน”คนใหม่ ทำงานวันแรกสนองนโยบายรัฐบาล ให้ ปชช.เข้าถึงขบวนการยุติธรรมโดยเร็ว

 “ผกก.กระนวน”คนใหม่ ทำงานวันแรกสนองนโยบายรัฐบาล ให้ ปชช.เข้าถึงขบวนการยุติธรรมโดยเร็ว
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “ผกก.กระนวน”คนใหม่ ทำงานวันแรกสนองนโยบายรัฐบาล ให้ ปชช.เข้าถึงขบวนการยุติธรรมโดยเร็ว


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่ สภ.กระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น พ.ต.อ.ประศาสตร์ แน่นอุดร ผกก.สภ.ซำสูง ได้เดินทางมารับตำแหน่ง ผกก.กระนวน คนใหม่ โดยมีพล.ท.ดร.สมชาติ แน่นอุดร อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก พร้อมด้วย พ.ต.อ.จีราวัฒน์ คงกะพัน รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น นายประสาท พิมพ์สุข อดีต ผอ.รร.บ้านโนนม่วง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และญาติสนิท มาส่งเป็นจำนวนมาก พร้อมแสดงความยินดี กับ พ.ต.อ.ประศาสตร์  แน่นอุดร ผกก.สภ.กระนวนคนใหม่ ในครั้งนี้จำนวนมาก พร้อมกันนั้นยังมี นพ.วิโรจน์  เลิศพงศ์พิพัฒน์ ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราช อ.กระนวน ตลอดจนคณะกต.ตร.สภ.กระนวน เจ้าหน้าที่ข้าราชการตำรวจ และคณะแม่บ้าน สภ.กระนวน ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นทาง ผกก.กระนวนได้ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่ต่าง ๆ ใน สภ.กระนวน เพื่อเป็นสิริมงคล


พ.ต.อ.ประศาสตร์ กล่าวว่า ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติหน้าที่ดำรงตำแหน่งผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรกระนวน ซึ่งสถานีตำรวจภูธรกระนวนเป็นพื้นที่ใหญ่ มีประชากรและนักธุรกิจค่อนข้างมาก มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว เที่ยงธรรม ทันต่อสถานการณ์ คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นที่ตั้ง ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ ดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดี รักษาภาพลักษณ์ความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อ้างหรือใช้อำนาจโดยปราศจากเหตุผล ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย


พ.ต.อ.ประศาสตร์ กล่าวด้วยว่าเมื่อได้รับตำแหน่งแล้วจะเริ่มทำงานจะไม่รีรอ เพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอกระนวนได้รับการเข้าถึงขบวนการยุติธรรมโดยเร็วที่สุด รวมถึงป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งเป็นนโยบายบของรัฐบาล จะรีบดำเนินการและออกคำสั่ง ให้เร่งด่วนให้ทุกคนทำงานอย่างเต็มความสามารถ.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads