วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

ร้องสื่อ!ตร.ยุ่งเลือกตั้งซ่อม อบต.ดอนหัน กดดันหาเสียง

ร้องสื่อ!ตร.ยุ่งเลือกตั้งซ่อม อบต.ดอนหัน กดดันหาเสียง
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ร้องสื่อ!ตร.ยุ่งเลือกตั้งซ่อม อบต.ดอนหัน กดดันหาเสียง
ชาวบ้านตำบลดอนหัน จังหวัดขอนแก่น  จี้!

ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น หลัง ตร.ทั้งใน และนอกเครื่องแบบ ยุ่งเลือกตั้งซ่อม อบต.หัน กดดันหาเสียง วอนอย่าใช้อำนาจรัฐยุ่งเลือกตั้งซ่อม ยันเก็บหลักฐานไว้แล้ว

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า หลังจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพราะเหตุตามมาตรา 105 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จำนวน 38 จังหวัด 120 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งในจังหวัดขอนแก่น ประกอบอำเภอเมืองขอนแก่น อบต.ดอนหัน,อำเภอบ้านไผ่ อบต.บ้านไผ่,อำเภอแวงน้อย อบต.ทางขวาง อำเภอชนบท อบต.ห้วยแก อำเภอซำสูง อบต.ห้วยเตยและอำเภอภูเวียง อบต.นาหว้า
   ในส่วนของ อบต.ดอนหันนั้น ได้ให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ที่พบว่า การรวมคะแนนของเขตที่ 4 หน่วยที่ 5 เกิดจากความผิดพลาดของทางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยที่แจกบัตรลงคะแนนเลือกตั้งนายก อบต. โดยระหว่างที่แจกบัตรเจ้าหน้าที่ได้สวมถุงมือยางในการนับบัตรเลือกตั้ง จึงมีบัตรลงคะแนนซ้อนติดกัน 2 ใบ ทำให้จำนวนผู้มาแสดงตน 370 คน ไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้ใช้ลงคะแนน 371 ใบ เกิดเป็นบัตรเขย่งเกินมา 1 ใบ   ทำให้ผู้ลงสมัคร นายก อบต.ที่เป็นคู่แข่งขอให้มีการเลือกตั้งใหม่
     ซึ่งใน การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ ใน ส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ครั้งนั้นมีผู้สมัคร นายก อบต. 3 คน คือ หมายเลข 1 นายนิกร  กุสุมาลย์   ได้ 3,187 คะแนน หมายเลข 2 นายธนกร  รังสิมานพ ได้ 3,253 คะแนน และหมายเลข 3 นายบุญช่วย  เนินชัด ได้ 119 คะแนน โดยวันที่ 28 พ.ย. 64 ได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ปรากฏว่าผลคะแนนหมายเลข 2 ชนะหมายเลข 1 อยู่ 66 คะแนน
จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลือกตั้ง อบต. ใหม่ ใน 38 จังหวัด 120 หน่วยเลือกตั้ง ในวันที่9 มกราคม 2565


   นางอนุตร กัลยานาม 60ปี  อาชีพแม่บ้านอาศัยอยู่บ้านเลขที่1 หมู่ที่4 บ้านเหล่านกชุม ต.ดอนหัน อ.เมือง จ ขอนแก่น  ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชน กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ในหน่วยเลือกตั้งที่เขตที่ 4 หน่วยที่ 5 ในวันที่ 9 มกราคม 2565 จากสถานการณ์ขณะนี้การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัคร นายก อบต. ได้ลุยหาเสียงกันอย่างเต็มที่ กระแสตอบรับทั้งในเรื่องตัวบุคคลของ นายธนกร  รังสิมานพ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนหัน หมายเลข 2 ที่ลงสมัครเลือกตั้งซ่อม เป็นคนรุ่นใหม่ที่กระแสตอบรับดีมาก ส่วนนโยบายเป็นที่ประชาชนพึงพอใจและได้รับประโยชน์  แต่มีสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่ต้องเรียกร้องไปยัง พล.ต.ต.นพเก้าโสมนัส ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  ให้ตรวจสอบกรณีมี การแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งในและนอกเครื่องแบบ ลงพื้นที่พร้อมทั้งเข้าตรวจค้น บ้านของชาวบ้าน ซึ่งไม่มีหมายค้นเข้ามา แต่อย่างใด ซึ่งมีความผิดปกติและมีลักษณะของการกดดันการรณรงค์หาเสียง ทำให้คนในพื้นที่พูดถึงกันเป็นอย่างมาก จึงเรียกร้องให้ ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น ได้เร่งตรวจสอบ หากมีการกระทำเช่นนั้นจริง ต้องสั่งการให้ชุด ตำรวจ ฟังในและนอกเครื่องแบบ ออกไป  อย่าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อม การวางตัวเป็นกลางสำคัญที่สุด หากใช้อำนาจรัฐในการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง แน่นอนว่าไม่ใช่การเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่อยากให้มีการใช้อำนาจรัฐเอื้อประโยชน์ให้กับ นายก อบต.ดอนหันท่านใดท่านหนึ่ง ขณะนี้ได้เก็บหลักฐานไว้บางส่วนแล้ว วันหนึ่งคิดว่าหลักฐานต่างๆเหล่านี้จะได้ใช้ประโยชน์เพื่อให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์และยุติธรรมต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads