วันอาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2022

 “ทีเส็บ” โชว์!กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงาน TMVS

 “ทีเส็บ” โชว์!กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงาน TMVS
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “ทีเส็บ” โชว์!กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงาน TMVS


ช่วยหนุนรูปแบบการจัดงานที่ปลอดภัย กระตุ้นศักยภาพการทำงานเชิงรุก

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ โชว์ผลการทำกิจกรรมตลอดระยะเวลา 1 ปี ดึงผู้ประกอบการผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงาน สร้างตราสัญลักษณ์ TMVS รวมเกือบ 200 ราย ผลักดันยุทธศาสตร์เมืองแห่งไมซ์ พร้อมขับเคลื่อนสู่สากล
ทีเส็บตระหนักถึงความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการจัดประชุม สัมมนา ในช่วงเวลาการระบาดของโควิด-19 โดยตลอดระยะเวลาในปี 2564 ที่ผ่านมา นับว่าเรื่องสุขอนามัย และมาตรการรับมือด้านความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องมีการอยู่ร่วมกันของบุคคลจำนวนมาก ดังนั้นการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะการณ์จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อยังคงต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินจัดงานของอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นทางทีเส็บจึงมีโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการไมซ์ไทยผ่านกิจกรรมการให้องค์ความรู้ด้าน “มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) หรือ TMVS” ภายใต้แนวคิด MICE VACCINATION with 2HY ตอบโจทย์ไมซ์ยุคนิวนอร์มอล ด้วยกลยุทธ์เสริมองค์ความรู้ด้านสุขอนามัย ผนวกเทคโนโลยีไมซ์ แก่สถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมในรูปแบบ Virtual Event ดึงผู้ประกอบการไมซ์กว่า 350 ราย เข้าร่วมงาน มุ่งเสริมมาตรฐานสถานที่จัดงานของไทยและอาเซียน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรองรับตลาดไมซ์ในอนาคต
โดยการดำเนินงานยกระดับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) มีการเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Venue Hygiene Guidelines) สำหรับสถานที่จัดงาน ผู้จัดงาน รวมถึงผู้ร่วมงาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถมีศักยภาพที่เหนือกว่าในการแข่งขันระดับสากล อีกทั้งช่องทางการสื่อสารที่เราเชื่อว่าตรงกลุ่มเป้าหมาย และสามารถสนับสนุนการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Virtual Event คือ การประชาสัมพันธ์ผ่าน Influencer ตัวแทนออแกไนซ์ชื่อดัง “ตือ – สมบัษร ถิระสาโรช” ในเฟซบุ๊กเพจ Truelove และแปดบรรทัดครึ่ง เพจสื่อสารสังคมออนไลน์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้ โดยกิจกรรมเป็นการพูดถึงและพาชมสถานที่จัดงานที่รับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย และยกตัวอย่างการสร้างสรรค์การจัดงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้รับชม
ขณะเดียวกันยังมีการจัดงานลักษณะ Live สด ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย โดยมีรายละเอียดและวัตถุประสงค์การจัดการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และแนวคิดเชิงประยุกต์ต่อการบริหารจัดการ พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการจัดงานที่นำเอาเทคนิคด้านการจัดงานเสมือนจริง (HYBRID) มาร่วมด้วย โดยจะมุ่งเน้นการส่งมอบองค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการ ต่อยอดให้ธุรกิจในกลุ่มไมซ์ ให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ในช่วงวิกฤตนี้ อีกทั้งเป็นการยกระดับขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการ ให้การจัดงานประชุมและนิทรรศการมีคุณภาพและปลอดภัย โดยการจัดกิจกรรม Live ที่ดำเนินงานร่วมกับกูรูไมซ์ระดับประเทศ ทั้งสิ้น 4 ครั้ง ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ 1.MOVE 2(FESTIVE)HY การสร้างสรรค์งานเฟสติวัลในยุคปัจจุบันด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ 2.MOVE 2(TREND)HY รู้เทรนด์ไมซ์ก่อนใคร ตอบโจทย์การจัดงานด้วยนวัตกรรมคู่สุขอนามัย 3.MOVE 2(INNOVATIVE)HY สร้างแนวทางการจัดงานรูปแบบใหม่ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยนวัตกรรม สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างด้วยความเสมือนจริง และ 4.MOVE 2(TOMORROW)HY เปลี่ยนมุมมองธุรกิจไมซ์ไทยให้ทันวันพรุ่งนี้
นอกจากนี้ ทางทีเส็บยังได้มีการคัดเลือกผู้ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานตลอดปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้มีสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 แห่ง แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทห้องประชุม (Meeting Room) 167 แห่ง จำนวน 435 ห้อง ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Venue) 4 แห่ง จำนวน 6 ห้อง และประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event Venue) จำนวน 29 แห่ง
โดยในปีนี้ ทีเส็บมุ่งเป้าให้มีผู้ผ่านมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยเพิ่มขึ้น อีกทั้งเตรียมยกระดับศักยภาพสถานประกอบการให้พร้อมรับกับสถานการณ์โรคระบาดที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้ ทีเส็บเชื่อว่ากิจกรรมทั้งหมดที่ผ่านมาจะสามารถสนับสนุนการจัดงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศและฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาคส่วนของอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งได้ดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนส่วนภูมิภาคให้เป็นไมซ์ซิตี้ในอนาคต พร้อมกระจายรายได้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นให้เติบโตไปด้วยกันในภาพรวม.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads