วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

“ชาวบ้าน ต.บ้านทุ่ม ขอนแก่น”  ร่วมแรงร่วมใจ สู้ภัยโควิด มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้เสี่ยง ดูแลกักตัวที่บ้าน

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “ชาวบ้าน ต.บ้านทุ่ม ขอนแก่น”  ร่วมแรงร่วมใจ สู้ภัยโควิด มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้เสี่ยง ดูแลกักตัวที่บ้าน

นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง อสม.ตำบลบ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ร่วมแรงร่วมใจกันทุกฝ่าย ร่วมด้วยช่วยกันทุกคน ออกรับข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่ม นำไปมอบต่อช่วยเหลือผู้เสี่ยง โควิด ดูแล กักตัว ที่บ้าน 
   เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม พร้อมด้วย  สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง อสม.ตำบลบ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ร่วมแรงร่วมใจกันทุกฝ่าย ร่วมด้วยช่วยกันทุกคน ออกรับข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่ม เพื่อนำไปมอบต่อช่วยเหลือผู้เสี่ยง โควิด ดูแล กักตัว ที่บ้าน  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
   นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ น่ายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม กล่าวว่าจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ในพื้นที่ตำบลบ้านทุ่ม  ที่นอกจากจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกลุ่มเสี่ยง ซึ่งต้อง กักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการอยู่ภายในบ้าน เพื่อความปลอดภัย เข้มงวดในเรื่องการเดินทางเข้าออกได้ เป็นเหตุให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากมากขึ้นจากการขาดแคลนเวชภัณฑ์ ข้าวของเครื่องใช้อุปโภคและบริโภคที่จำเป็น
    นางฐิติรัตน์ กล่าวอีกว่าเทศบาลตำบลบ้านทุ่ม จึงได้ร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนที่มีจิตอาสา จัดหาเวชภัณฑ์และเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว นำไปมอบให้กับ ประชาชนผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยมีการนำสิ่งของไปมอบให้กับชาวบ้านที่ได้ผลกระทบ จำนวนหลายหลังคาเรือน ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
   ซึ่งทางชุมชนรู้สึกซาบซึ้งและดีใจที่ในยามยากลำบากก็ได้รับการข่วยเหลือแบ่งปันสิ่งที่จำเป็นให้กับคนที่เดือดร้อน ถึงแม้การนำสิ่งของไปมอบจะยากลำบาก ประกอบกับการระบาดของโควิด-19 ชาวบ้านก็กล้าๆ กลัวๆ ที่จะออกมาพบปะ ต้องใช้วิธีนำของไปไว้ในสถานที่ใกล้หมู่บ้านที่สุดที่รถยนต์สามารถเข้าถึง เพื่อที่ชาวบ้านสามารถออกมารับในลักษณะ New Normal จึงได้ฝากขอบคุณผู้มีจิตอาสาที่ช่วยเหลือแบ่งปันทุกท่าน
โดยที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่มนายศิวกร มิตรราช ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองขอนแก่น และนายประจักษ์ จันทะราช สาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเพื่อร่วมรับฟังแนวทางมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) เพื่อขอเปิดตลาดนัดคลองถมในเขตเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม  โดยมติที่ประชุมเห็นควรให้ชะลอการเปิดตลาดนัดคลองถม ในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในเขตพื้นที่
  ซึ่งในวันเดียวกัน นายพงษ์ศักดิ์ โรจนะชารี รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม ได้เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เพื่อร่วมการประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวร้สโคโรน่า 2019 (Covid-19)ประจำเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 33 ราย
     ต่อมาวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ น่ายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ โรจนะชาลี นางสาวปรียาวัลย์ ศรวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม พร้อมด้วยงานพัฒนาชุมชนสำนักปลัดเทศบาล มอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา2019(COVID-19)จำนวน 10 ราย ประกอบด้วยหมู่ที่ 1 จำนวน 2 ราย หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ราย หมู่ที่ 4 จำนวน 1 ราย หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ราย หมู่ที่ 6 จำนวน 1 ราย หมู่ที่ 10 จำนวน 1 ราย และหม่ที่ 15 จำนวน 2 ราย.
   

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads