วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

“สว.”ตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนของ จ.ขอนแก่น

“สว.”ตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนของ จ.ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “สว.”ตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนของจ.ขอนแก่น


     เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า จากการที่ คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ซึ่งเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา นำโดย นายแพทย์ทวีวงษ์ จุลกมนตรี สมาชิกวุฒิสภาและประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วย นายสุชัย บุตรสาระ   สมาชิกวุฒิสภาและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งก่อนการประชุม ประธานอนุกรรมการ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น และตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายแพทย์ วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก ให้การต้อนรับ


            ต่อจากนั้น คณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมมงกุฎเพชร1 โรงแรมโฆษะ โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ
       ในภาคบ่ายคณะอนุกรรมการได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอโนนศิลา และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอโนนศิลา  จากนั้นได้พบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. รพสต. 


         สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะเป็นสื่อกลางในการนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ได้รับไปนำเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads