วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

“KKBS ม.ขอนแก่น”จับมือ CIMA พร้อมพัฒนาบัณฑิตหลักสูตรบัญชีอินเตอร์

“KKBS ม.ขอนแก่น”จับมือ CIMA พร้อมพัฒนาบัณฑิตหลักสูตรบัญชีอินเตอร์
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “KKBS ม.ขอนแก่น”จับมือ CIMA พร้อมพัฒนาบัณฑิตหลักสูตรบัญชีอินเตอร์


 การลงนามหนังสือเจตจำนง จัดขึ้นเพื่อกำหนดหลักการและแนวทางที่องค์กร CIMA และคณะ บริหารธุรกิจและการบัญชี มข.ร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน เช่น การเป็นวิทยากรหรือโค้ชในกิจกรรม CIMA Business Game และ การสนับสนุนให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมการอบรมหรือการสอบเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพที่ออกโดยองค์กร CIMA ตลอดจนร่วมกันดำเนินกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาทักษะทางด้านธุรกิจและการบัญชีให้กับนักศึกษา 

 

    เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  ที่ห้องวังเลิศ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ลงนามหนังสือเจตจำนง ร่วมกับ ed Institute of Management Accountants (CIMA) เพื่อกำหนดหลักการและแนวทางร่วมกัน ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน สนับสนุนให้นักศึกษาของได้ร่วมกิจกรรมการอบรมหรือการสอบเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพที่ออกโดยองค์กร CIMA ตลอดจนร่วมกันดำเนินกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาทักษะทางด้านธุรกิจและการบัญชีให้กับนักศึกษาโดยภายในพิธีได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฯ โดยมี รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Mr Venkkat Ramanan, FCMA, CGMA, Regional Vice President, Asia Pacific Ms GinnyLim, ACMA, CGMA, Senior Regional Manager, South East Asia ร่วมลงนามหนังสือเจตจำนง

 

 รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช

รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่าสำหรับการลงนามหนังสือเจตจำนง จัดขึ้นเพื่อกำหนดหลักการและแนวทางที่องค์กร CIMA และคณะ ฯ จะร่วมกัน ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน เช่น การเป็นวิทยากรหรือโค้ชในกิจกรรม CIMA Business Game และ การสนับสนุนให้นักศึกษาของคณะฯ ได้ร่วมกิจกรรมการอบรมหรือการสอบเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพที่ออกโดยองค์กร CIMA ตลอดจนร่วมกันดำเนินกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาทักษะทางด้านธุรกิจและการบัญชีให้กับนักศึกษาของคณะฯ

   รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวอีกว่าพร้อมกันนี้ในงานยังมีการเปิดตัวหลักสูตรใหม่ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ชื่อ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ เป็นหลักสูตรที่สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการบัญชี จากสถานประกอบการจากอุตสาหกรรม พร้อมที่จะสร้างนักบัญชีที่มีประสบการณ์การทำงานกับสถานประกอบการจากอุตสาหกรรมและมีแนวคิดเชิงกลยุทธ์

เป็นหลักสูตรนานาชาติด้านบัญชีแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยที่เรียนเนื้อหา (Coursework) 3 ปี และฝึกประสบการณ์ทำงาน 1 ปี และยังเป็นหลักสูตรที่ได้รับ exemption accreditation จาก Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) สำหรับการสอบ Certificate in Business Accounting อีก

   รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวด้วยว่าทั้งนี้หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จะเปิดรับเข้ารับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศ ผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุตมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในรอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะเปิดรับสมัครในวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์และรอบที่ 3แบบ Admission เปิดรับสมัครในวันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https:/www.mytcas.com สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อกับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ICAS) สามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โทรศัพท์ 08-9711-1619, 0-4320-2401 ต่อ 4800, 48009 หรือที่ ดร.ปิ่นประภา แสงจันทร์ E-mail : Pinpsa@kku.ac.th และแฟนเพจ บัญชี มข. 

   

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล

ด้าน รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า หลักสูตรบัญชีอินเตอร์(หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการบัญชีจากสถานประกอบการจากอุตสาหกรรม พร้อมที่จะสร้างนักบัญชีที่มีประสบการณ์การทำงานกับสถานประกอบการจากอุตสาหกรรมและมีแนวคิดเชิงกลยุทธ์เป็นหลักสูตรนานาชาติด้านบัญชีแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยที่เรียนเนื้อหา (Coursework) 3 ปี และฝึกประสปการณ์ทำงาน 1 ปี เป็นการเปิดทางเลือกให้กลุ่มเป้าหมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มนักศึกษาต่างชาติภูมิภาคอาเชียนและลุ่มน้ำโขง พร้อมสร้างโอกาสในการได้งานด้านวิชาชีพบัญชี ให้แก่ผู้จบการศึกษาจากหลักสูตรในระดับชาติและนานาชาติ

     ด้วยการออกแบบให้นักศึกษามีโอกาสฝึกปฎิบัติงานจริงกับสถานประกอบการตลอด 1 ปีการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีความรู้บัญชีเชิงประยุกต์ (Applied knowledge of accounting)และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒธรรมองค์กรและสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น ซึ่งการออกแบบให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงดังกล่าว มีความเป็นไปได้ในระดับสูง เนื่องจากปัจจุบัน หลักสูตรฯ เป็นพันธมิตรทางการศึกษากับเป็นสถานประกอบการชั้นนำทั้งระดับชาติและนานาชาติ เช่น บริษัท (สำนักงาน) สอบบัญชีในกลุ่ม Big 4 (PwC KPMG Deloitte และ EY ) กลุ่มบริษัท SCG เป็นต้น นอกจากนี้หลักสูตรยังมีความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนกับ Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

   ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีระดับโลกที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร ซึ่งจะเข้ามาร่วมเสริมสร้างให้นักบัญชีที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากนายจ้างทั่วโลก.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads