วันจันทร์ 4 มีนาคม 2024

คณะ ส.ว.ลงพื้นที่รับฟังแก้ไขปัญหาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและความเสียหายจากอุทกภัย ปี 64

คณะ ส.ว.ลงพื้นที่รับฟังแก้ไขปัญหาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและความเสียหายจากอุทกภัย ปี 64
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

คณะ ส.ว.ลงพื้นที่รับฟังแก้ไขปัญหาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและความเสียหายจากอุทกภัย ปี 64

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 นายสุชัย บุตรสาระ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย พล.อ.สนธยา ศรีเจริญ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน) ลงพื้นที่ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปี 2564 โดยเฉพาะถนนคันทำนบดินอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว และถนนริมฝั่งลำน้ำชี โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วย นายอำเภอชนบท/ผู้อำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย


      ในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โครงการชลประทานขอนแก่นจะได้นำเครื่องจักรมาปรับพื้นผิวถนนและนำหินคลุกมาเพิ่มความแข็งแรงของถนนให้สามารถสัญจรได้ปกติ และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จะจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนซ่อมแซมถนนชำรุดในส่วนที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน สำหรับในระยะต่อไป โครงการชลประทานขอนแก่นจะจัดทำโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองกองแก้วพร้อมปรับปรุงถนนให้มั่นคงแข็งแรงถาวร โดยโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จะได้สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการตามบทบาท หน้าที่/อำนาจและกลไกของวุฒิสภาต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads