วันอาทิตย์ 2 เมษายน 2023

“ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน” ลงนามร่วมมือวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล

“ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน” ลงนามร่วมมือวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน” ลงนามร่วมมือ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล


โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการ MUIC Excellence Entrance Track (MEET) Program for academic year 2022-2023เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติและผู้บริหารจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยพัฒนานักเรียนและส่งเสริมการเรียนการสอนระบบนานาชาติในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ 1 เมษายน 2565ที่ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมด้วย ดร.อดุลย์เดช  ฐานะ รองผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นางอักษรศรี ชาติศรี หัวหน้าโครงการ English Program โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เดินทางลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ MUIC Excellence Entrance Track (MEET) Program for academic year 2022-2023 โดยมีโรงเรียนชั้นนำร่วมลงนาม


นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เปิดเผยว่าโครงการ MEET เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติและผู้บริหารจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยพัฒนานักเรียนและส่งเสริมการเรียนการสอนระบบนานาชาติในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการศึกษาแบบ Liberal Education ของวิทยาลัยฯ พร้อมเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยฯต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads