วันอาทิตย์ 2 เมษายน 2023

 “สถาปัตย์ มข.”จัดงานออกแบบผลงานสร้างสรรค์ ในงาน ดีไซด์ ไดนิ่ง สู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ

 “สถาปัตย์ มข.”จัดงานออกแบบผลงานสร้างสรรค์ ในงาน ดีไซด์ ไดนิ่ง สู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “สถาปัตย์ มข.”จัดงานออกแบบผลงานสร้างสรรค์ ในงาน ดีไซด์ ไดนิ่ง สู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ


ผลงานออกแบบแสดงเป็นของจริง ของ นศ.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงผลงานออกแบบนิพนธ์ของนักศึกษา สาขาการออกแบบ ปีที่4  ที่แสดงออกถึงองค์ความรู้ ทักษะ และการนำเสนอที่ได้เรียนรู้มาตลอดหลักสูตรซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ ด้วยสร้างผลงานที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอดไปจนถึงว่าจบการศึกษา  สามารถนำความคิด ทักษะสิ่งเหล่านี้มาประกอบวิชาชีพ ทั้งในฐานะผู้ประกอบการ ที่สามารถประกอบเป็นอาชีพของได้เลย

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 สื่อข่าวรายงานว่า รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยภริยา ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Design Thesis Exhibition แสดงผลงานออกแบบนิพนธ์ของนักศึกษา สาขาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงงานในวันที่ 22-24 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ Central Plaza ชั้น 1 เขตเทศบาลนครขอนแก่น
โดยมี รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และ ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.และ น.ส.นิสา  ชาภู่พวง ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น ร่วมในการเปิดงาน

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล


     รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ผลงานที่มาแสดงในครั้งนี้ เป็นผลงานของนักศึกษาปีสุดท้าย ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาการออกแบบ ซึ่งจะเห็นว่า นศ.ใช้เวลาเพียง 4 ปี ที่สะสมผลงานมา โดยจะคล้ายๆ วิทยานิพนธ์ เอามาแสดงเป็นของจริง ไม่ว่าจะเป็นการเดินแฟชั่น หรือจะเป็นการออกแบบเทศกาลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะสมัยใหม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ ด้วยสร้างผลงานที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ และก็จะต่อยอดไปจนถึงว่าจบการศึกษา มาแล้ว สามารถนำความคิด ทักษะสิ่งเหล่านี้มาประกอบวิชาชีพ ทั้งในฐานะผู้ประกอบการ หรือสามารถไปสร้างเกมออนไลน์ หรือศิลปะในด้านสื่อต่างๆ ที่จะสามารถประกอบเป็นอาชีพของได้เลย

รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร


  ด้าน รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในการสนับสนุนต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณาจารย์ทุกท่าน เราเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ทฤษฎี ไปพร้อมๆกับภาคปฏิบัติ ซึ่งตอนนี้จะเห็นได้ว่าและผลงานในการออกแบบ ของนักศึกษาเราได้พับไปผนวกกับ ความต้องการของชุมชน เช่นชุมชนต้องการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเราก็ หยิบขึ้นมาเป็นโจทย์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาแง่ของด้านความเรียนรู้ การวิจัย ของคณาจารย์และการบริการวิชาการของชุมชน ไปพร้อมๆกัน


     “ท้ายสุดนี้ต้องขอขอบคุณ ผศ.ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการวางแผนภาคและเมือง ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน ประธานหลักสูตรการออกแบบ ดร.ภาคินี เปล่งดีสกุล คณาจารย์สาขาการออกแบบ และขอแสดงความยินดี ชื่นชมผลงานนักศึกษาสาขาการออกแบบทุกคนที่แสดงออกถึงองค์ความรู้ ทักษะ และการนำเสนอที่ได้เรียนรู้มาตลอดหลักสูตร ตลอดจนขอขอบคุณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกัลญาณมิตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกองค์กร ทุกท่าน มา ณ ที่นี้” รศ.ดร.ชูพงษ์ กล่าว.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads