วันอาทิตย์ 2 เมษายน 2023

 “มทบ 23” จัดอบรมอาชีพทหารเกณฑ์ ก่อนปลดประจำการ

 “มทบ 23” จัดอบรมอาชีพทหารเกณฑ์ ก่อนปลดประจำการ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “มทบ 23” จัดอบรมอาชีพทหารเกณฑ์ ก่อนปลดประจำการ


มทบ23 “สร้างความยั่งยืนให้กับชีวิต” “สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่ออนาคต” ฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับทหารกองประจำการก่อนปลดจากกองประจำการ

 


   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ ห้องอบรม กองร้อยที่ 1 กองพันมณฑลทหารบกที่ 23 พล.ต. วรพินิจ ขันธุปัฏน์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับทหารกองประจำการก่อนปลดจากกองประจำการ   โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2565


    พล.ต. วรพินิจ ขันธุปัฏน์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 กล่าวว่ามณฑลทหารบกที่ 23 ได้ดำเนินการตามนโยบายของกองทัพบก ซึ่งทหารกองประจำการถือว่าเป็นกำลังพลที่มีคุณภาพ ได้รับการปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย มีความประพฤติดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้น การพัฒนาทักษะฝีมือให้มีความรู้ ความสามารถ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งให้แก่ทหารกองประจำการได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพภายหลังจากปลดประจำการ


   พล.ต. วรพินิจ กล่าวอีกว่าการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับทหารกองประจำการก่อนปลดจากกองประจำการ  ในครั้งนี้เพื่อให้ทหารกองประจำการ มีความรู้สายวิชาชีพนำไปต่อยอดหลังจากปลดประจำการ สร้างอาชีพสร้างงานเพื่ออนาคตต่อไป สำหรับการจัดการฝึกอบรมฯ วิชาชีพครั้งนี้ ทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการในวันที่ 1 พศจิกายน 2564 มีความดีใจที่ทางหน่วยต้นสังกัดได้เห็นความสำคัญ และได้จัดการอบรมวิชาชีพให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเสริมอาชีพและเป็นรายได้เสริมได้ เมื่อปลดประจำการไปแล้ว ซึ่งทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวต่อไป

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads