วันอาทิตย์ 2 เมษายน 2023

“สว.”พบ ปชช.ขอนแก่น สร้างการรับรู้การ ปชส.ข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน

“สว.”พบ ปชช.ขอนแก่น สร้างการรับรู้การ ปชส.ข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “สว.”พบ ปชช.ขอนแก่น สร้างการรับรู้การ ปชส.ข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน


สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อการสร้างการรับรู้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สนองตอบประชาชนมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า นายสุชัย บุตรสาระ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมด้วย น.ส.ธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและนายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และคณะ ได้ร่วมออกพื้นที่ด้วย ลงพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น ที่ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น และ ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การสร้างการรับรู้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สนองตอบประชาชนมากยิ่งขึ้น


โดยนายสุชัย บุตรสาระ สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวทักทายประชาชนผ่านหอกระจายข่าวของชุมชน ในโอกาสลงพื้นที่พบปะและรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านหอกระจายข่าว พร้อมทั้งประสานความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ภารกิจของวุฒิสภา และโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในช่องทางดังกล่าวต่อไป ซึ่งในปัจจุบันมีหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศประมาณ 70,000 แห่ง แต่ยังมีหอกระจายข่าวจำนวนมากเสื่อมสภาพ เก่าชำรุด ขาดการดูแลรักษา.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads