วันอาทิตย์ 4 ธันวาคม 2022

เปิดเรียนวันแรก โรงเรียนใน จ.ขอนแก่นคึกคัก!

เปิดเรียนวันแรก โรงเรียนใน จ.ขอนแก่นคึกคัก!
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

เปิดเรียนวันแรก โรงเรียนใน จ.ขอนแก่นคึกคัก!


เปิดเทอมที่ จ.ขอนแก่นวันแรกสุดคึกคัก เด็กๆ ดีใจได้มาโรงเรียนแต่เช้า ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด-19 เต็มที่ โดยทางโรงเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาเปิดเรียน on site 100% มาเรียนเต็มรูปแบบ


    เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 17 พ.ค.2565บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก ที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น พร้อมทั้งโรงเรียนสนามบิน ในระดับประถมศึกษา และ โรงเรียนกัลยาณวัตร ระดับมัธยมศึกษา อ.เมือง จ.ขอนแก่น สุดคึกคักหลังจากทางจังหวัดขอนแก่นได้มีประกาศในเรื่องของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ทุกสังกัด ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม หรือการทำกิจการใดๆ ที่มีการรวมคนจำนวนมากได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดซึ่งในวันนี้บรรดาผู้ปกครองมาส่งบุตร-หลานเพื่อเรียนหนังสือเป็นวันแรก หลังจากได้มีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ของทางจังหวัด


    นายพันธ์เทพ เสาโกศล

นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งกำกับดูแลสถาบันการศึกษา กล่าวว่าโรงเรียนในระดับประถมและ มัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ได้จัดครูและบุคลากรทางการศึกษาตั้งจุดคัดกรองก่อนที่นักเรียนจะเดินเข้ามาในโรงเรียน โดยให้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย การตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  และการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และการติดเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการแผนการเรียนการสอนนั้นได้เปิดเรียน on site 100% มาเรียนเต็มรูปแบบ ได้ดำเนินการได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สามารถควบคุมโรคได้อย่างรัดกุม

นางวไลรัตน์ บุญมา


    ด้านนางวไลรัตน์ บุญมา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7  กล่าวว่า อยากให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจว่าโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เรามีมาตรการที่สามารถที่จะดูแลบุตรหลานได้เป็นอย่างดี ซึ่งช่วยกันทุกวิถีทางที่จะทำให้การเปิดเรียนของเราผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและลูกๆทุกคนที่มาในโรงเรียน คุณครูก็จะดูแลให้ดีเป็นที่สุดผู้ปกครองมั่นใจได้ การดำเนินการมีครบไม่ว่าจะเป็นเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ วัดอุณภูมิวัดไข้คุณครูเตรียมไว้หมดเลย แม้แต่หน้ากากสำรอง ในแต่ละห้องเรียน คุณครูก็จะมีทุกห้องเรียน ดังนั้นผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานมาอนุบาลขอนแก่นให้มีความเชื่อมั่นเลยค่ะว่าบุตรหลานของท่านจะมีความปลอดภัยห่างไกลจาก covid-19


   นายประจวบ  ศิริภักดิ์

ส่วนนายประจวบ  ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กล่าวว่า ก่อนอื่นขอต้อนรับลูกๆทุกคนในเปิดเทอมวันแรกของปีการศึกษา 2565 อยากเรียนไปยังคุณพ่อ-คุณแม่ ตลอดจนผู้ปกครอง ร.ร.อนุบาลขอนแก่น มีความตระหนักและให้ความสำคัญในความปลอดภัยเป็นอันดับแรก


    นายประจวบ กล่าวอีกว่าเพราะฉะนั้น การที่ลูกๆก้าวเข้ามาก้าวแรกที่เข้าห้องเรียน เข้ามาอยู่ร.ร.อนุบาลขอนแก่น จนถึงวินาทีสุดท้ายที่ก้าวออกจากโรงเรียนไป ลูกๆก็จะได้รับความปลอดภัย ความคุ้มครอง ในเรื่องระบบการดูแลของนักเรียน ในมาตรการต่างๆที่จะดูแลในก้าวแรกที่เข้ามา เสร็จแล้วจะทำกิจกรรมหน้าเสาธง และขึ้นเรียนตามปกติ มีมาตรการดูแลในเรื่องอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ในช่วงพักกลางวัน จะมีการแบ่งเวลา ดูแลนักเรียนตลอดเวลา และมีการจัดครูเวร ดูแลนักเรียนเช้าจนเย็น ส่วนเลิกเรียนเราก็มีการแบ่งดูแลนักเรียนเวลากลับ แบ่งตามชั้นตามเวลา จะมีคุณครูลงมาส่ง ถึงมือผู้ปกครองและถึงบ้านกันทุกคน   


     นายประจวบ กล่าวอีกว่า ส่วนมาตรการเกี่ยวกับโรคโควิด นั้น โรงเรียนก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการ 6 หลัก 6 เข้ม และ 7 มาตรการเข้มงวด ตามมาตรการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อย่างเข้มขัด คุณครูทุกคนมีความพร้อม อาคารสถานที่มีความพร้อม และหลักสูตรการเรียนการสอนมีความพร้อม ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจ


    นายประจวบ กล่าวทิ้งท้ายว่า1 ปีที่ผ่านมาลูกๆนักเรียนขาดโอกาสในการเรียนที่โรงเรียน เพราะฉะนั้นโรงเรียนจึงมีโครงการ สอนซ่อมเสริมในช่วง หลังเลิกเรียน และสอนเสริมในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ สอนซ่อมเสริมคือวันปกติ มาเรียนในตอนเย็นหลังเลิกเรียนในระหว่างรอผู้ปกครอง หรือผู้ปกครองติดภารกิจ จึงฝากนักเรียนไว้กับครู นอกจากนั้นคุณครูจะมีการสอนซ่อมเสริมให้ จะมีในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ที่คุณพ่อคุณแม่ ที่มีความสมัครใจให้ลูกๆมา เรียนเสริมเติมเต็ม ในสิ่งที่ลูกๆขาดหายไปใน 1 ปีที่ผ่านมา

ดร.เรืองยศ  แวดล้อม
  ด้าน ดร.เรืองยศ  แวดล้อม ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในการเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนกัลยาณวัตร ได้มีการเปิดเรียนออนไซด์ 100% นักเรียนมาเรียนครบตามจำนวนในห้อง ซึ่งมีการวัดอุณหภูมิในร่างกาย และความเย็นของเลือด ในระบบหายใจ เด็กนักเรียน ยิ้มแย้มแจ่มใส เพราะว่า นักเรียนของโรงเรียนกัลยาณวัตร ได้รับการฉีดวัคซีนโควิค กันครบ 2 เข็มแล้ว ส่วนคนไหนที่ยังฉีดวัคซีนยังไม่ครบ ก็ขอให้ไปฉีดในส่วนตัว ผอ.ได้มีการสำรวจอยู่บ่อยๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อบุคลากรครูนักเรียน แต่ยังไหงก็จะให้มีการฉีดเข็มที่ 3 ต่อไป หรือต้องดูแลรักษาตนเอง ป้องกันตัวเอง โดยใช้สติ และอย่าพยายามถอด Mask ในเวลารวมกลุ่มกัน ให้พยายามอยู่ห่างกันไว้ ที่สำคัญคือล้างมือบ่อยๆ เพราะว่าเราสัมผัสพื้นผิวหรือสิ่งของมากมาย และที่สำคัญมากมายคือดูแลอาการตัวเอง เช่นผอ. ถ้ารู้สึกคันหรือเจ็ยคอ จะเอาที่ตรวจ ATK มาตรวจเองอันนี้ก็จะทำให้เราปลอดภัย แต่ถ้ามีการตรวจ ATKบ่อย ๆมันอาจจะทำให้ต่อมทอมซินอักเสบ แต่เราก็ต้องดูอาการด้วย สุดท้ายขอให้การเปิดเรียนของ ร.ร.กัลยาณวัตร เป็นแบบ on site ได้อย่างต่อเนื่อง


   “ทางโรงเรียนยังเข้มงวดเรื่องการป้องกันโควิด-19 หากนักเรียนมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส โรงเรียนก็จะมีมาตรการตรวจวัดซ้ำหากอุณหภูมิยังไม่ลด จะให้ทางผู้ปกครองมารับกลับไปเพื่อไปพบแพทย์ เน้นย้ำนักเรียนเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเข้มงวด”ดร.เรืองยศ กล่าว.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads