วันอาทิตย์ 4 ธันวาคม 2022

“มทบ.23″รุดเยี่ยมอาการอาพาธ  หลวงปู่พรหม เจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนาราม ขอนแก่น

“มทบ.23″รุดเยี่ยมอาการอาพาธ  หลวงปู่พรหม เจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนาราม ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

  “มทบ.23″รุดเยี่ยมอาการอาพาธ  หลวงปู่พรหม เจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนาราม ขอนแก่น


    เมื่อวันที่ 20  พฤษภาคม 2565 พลตรี วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา เข้าเยี่ยมอาการอาพาธ พระครูธรรมสารพินิจ (หลวงปู่พรหม) เจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งอยู่ในชุมชนรอบค่ายศรีพัชรินทร พร้อมกันนี้ ได้นำทีมแพทย์ จาก รพ.ค่ายศรีพัชรินทร โดยมี พันโท จิตกานต์ อรรคธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร เข้าตรวจอาการหลวงปู่ พร้อมติดตามดูแลสุขภาพร่วมกับ สถานพยาบาลในชุมชน


    พระครูธรรมสารพินิจ (พรหม ธมฺมสาโร) เกิด 11 มกราคม พ.ศ. 2481อายุ 84 ปี อุปสมบท ปี พ.ศ. 2501พรรษา63 วัดโนนชัยวนาราม สังกัดธรรมยุติกนิกายวุฒิการศึกษาน.ธ.โทการศึกษานักธรรมชั้นโทตำแหน่งฝ่ายปกครองพ.ศ. 2562 เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น (ธ)  เจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนาราม เกจิชื่อดัง มีลูกศิษย์ลูกหา-คณะศรัทธาทั่วสารทิศต่างพากันเดินทางไปกราบอย่างคับคั่ง ได้พัฒนาวัด โรงเรียน รวมถึงการส่งเสริมการศึกษานักธรรมของพระภิกษุสามเณรในพื้นที่ อ.เมืองขอนแก่นรวมถึงการสร้างอาคารเรียน พัฒนาอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล จึงนับเป็นพระนักพัฒนาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดขอนแก่นนอกจากนี้ ยังเคยร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆอาทิ จี้ เหรียญพระ หลวงพ่อพะสุฎ เนื้อผง วัดโนนชัยวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ปี๔๐ วัตถุมงคลและเคยร่วมปลุกเสก เหรียญพระดังๆ หลายรุ่น

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads