วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

ด่วน!ศาลฎีกา รับฎีกาอดีต อ.ก.ค.ศ.สพม.เขต 25 เรื่องความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

ด่วน!ศาลฎีกา รับฎีกาอดีต อ.ก.ค.ศ.สพม.เขต 25 เรื่องความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ด่วน!ศาลฎีกา รับฎีกาอดีต อ.ก.ค.ศ.สพม.เขต 25 เรื่องความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ


ศาลฎีกาแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นว่า ปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 12 และที่ 14 เป็นปัญหาสำคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติชอบ พ.ศ.2559 มาตรา 56 จึงมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 12  และที่ 14 ฎีกา และรับฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 12 และที่ 14 ไว้พิจารณา ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการให้โจทก์แก้ฎีกา เมื่อโจทก์ยื่นคำแก้ฎีกา หรือครบกำหนดแล้วไม่ยื่นคำแก้ฎีกา ให้ศาลชั้นต้นรวบรวมถ้อยคำสำนวนส่งศาลฎีกาเพื่อดำเนินการต่อไป


    เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้อ่านคำพิพากษาคำสั่ง(ฎีกาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ)ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ที่ คร.อท.593-596/2565 ศาลฎีกา วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565 ความอาญา ระหว่างนายมีศิลป์ ชินภักดี (โจทก์)กับ นายกิตติ บุญเชิด ที่ 1,นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล ที่ 2,นายวีระเดช ชาตา ที่ 3,นายบัลลังก์ อรรณนพพร ที่ 4,นายสุรินทร์ หล้าหา ที่ 5,นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ที่ 6,นายภูวดล หมื่นสีพรม ที่ 7,นายสุนันท์ คำจันทร์ ที่ 8,นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย ที่ 9 ,นายลิขิต เพชรผล ที่ 10,ว่าที่เรืออากาศตรีเจริญ สุขทรัพย์ ที่ 11,พันตำรวจเอกเสถียร ชัยสงคราม ที่ 12,นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ที่ 13และนายมาโนช ฝันฉิม ที่ 14 (จำเลย)
เรื่อง  ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
จำเลยที่ 1ถึงที่ 12 และที่ 14 ยื่นคำร้องขอฎีกา พร้อมฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564


   ศาลฎีกาแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นว่า ปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 12 และที่ 14 เป็นปัญหาสำคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติชอบ พ.ศ.2559 มาตรา 56
   จึงมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 12  และที่ 14 ฎีกา และรับฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 12 และที่ 14 ไว้พิจารณา ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการให้โจทก์
แก้ฎีกา เมื่อโจทก์ยื่นคำแก้ฎีกา หรือครบกำหนดแล้วไม่ยื่นคำแก้ฎีกา ให้ศาลชั้นต้นรวบรวมถ้อยคำสำนวนส่งศาลฎีกาเพื่อดำเนินการต่อไป
     สืบเนื่องมาจากการที่ศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 จ.ขอนแก่น ได้เผยแพร่เอกสารข่าวเกี่ยวคดีที่สำคัญ หลังจากที่ศาลได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ วันที่ 7 เม.ย.เวลา 09.30 น.ที่
ผ่านมา ในคดีหมายเลขดำที่ อท.5./2562 คดีหมายเลขแดงที่ 24/2563ระหว่าง นายมีศิลป์ ชินภักดี โจทก์ กับนายกิตติ บุญเชิด จำเลยกับพวก
รวม 11 คน จำเลยปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินศักยภาพผู้ขอย้าย/กรรมการกลั่นกรองการย้าย และ อ.ก.ค.ศ. สพม.25 ขอนแก่น โดยมิชอบกรณีโจทก์ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน เมื่อปี 2558 คดีนี้ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563 พิพากษา ลงโทษจำคุก 5 ปี นายกิตติ บุญเชิดพิพากษาจำคุก 3 ปี ,นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล ,นายวีระเตช ซาดา ,นายบัลลังก์ อรรณนพพร ส.ส.ขอนแก่นพรรคเพื่อไทย ,นายสุรินทร์ หล้าหา, นายลิขิต เพชรผล ,ว่าที่เรืออากาศตรี เจริญ สุขทรัพย์, พ.ต.อ.เสถียร ชัยสงคราม และนายมาโนช ฝั้นฉิมพิพากษาจำคุก 2 ปี นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา นายภูวดล หมื่นสีพรหม นายสุนันท์ คำจันทร์ และนายสมเกียรติ ศรีโนนชัย พิพากษายกฟ้อง นายยุทธศาสตร์ กงเพชร
    ซึ่งจำเลยได้อุทธรณ์คำพิพากษา  ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จำคุก 1 ปี 6 เดือน นายกิตติ บุญเชิด , นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล, นายวีระเดช ชาตา ,นายบัลลังก์ อรรณนพพร
ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ,นายสุรินทร์ หล้าหา ,นายลิขิต เพชรผล ว่าที่เรืออากาศตรี เจริญ สุขทรัพย์และ พ.ต.อ.เสถียร ชัยสงคราม และ
จำคุก 1 ปี นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ,นายภูวดล หมื่นสีพรหม ,นายสุนันท์ คำจันทร์,นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย และนายมาโนช ฝันฉิม โดยไม่รอลงอาญา
    ต่อมาจำเลยที่ 1ถึงที่ 12 และที่ 14 ได้ยื่นคำร้องขอฎีกา พร้อมฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564  ซึ่งทางศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้ส่งหมายศาล ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ลงวันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ความอาญา ระหว่างนายมีศิลป์ ชินภักดี โจทย์ กับนายกิตติ บุญเชิด ที่ 1 กับพวกรวม 14 คน จำเลย ด้วยคดีเรื่องนี้ศาลได้นัดฟังคำสั่งศาล ในวันที่ 23 เดือนพฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads