วันเสาร์ 10 มิถุนายน 2023

“ทน.ขอนแก่น”เปิดกิจกรรม DIY สร้างสรรค์จิตนาการแก่เด็ก และเยาวชน

“ทน.ขอนแก่น”เปิดกิจกรรม DIY สร้างสรรค์จิตนาการแก่เด็ก และเยาวชน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“ทน.ขอนแก่น”เปิดกิจกรรม DIY สร้างสรรค์จิตนาการแก่เด็ก และเยาวชน


กิจกรรม DIY เป็นกิจกรรมที่มนุษย์ใช้ความคิดในการแสดงเป็นชิ้นงานออกมา ซึ่งอนาคตหลายเทคโนโลยี หรือหลายอาชีพ จะไม่ใช้คน มาในรูปแบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับสังคมในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นในภาคของธุรกิจ อุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐ และความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัติของคนในสังคม


     เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ที่ ศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DIY  (by hand by heart) 3 หลักสูตร ได้แก่ 1.เย็บเสื้อกระเหรี่ยงทำมือ 2.ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ 3.กระเป๋าหนังทำมือ แก่เด็ก นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง, เยาวชนที่สนใจ และผู้ปกครอง รวม 80 คน โดยมี นายกฤษฏ์ สว่างไสว เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายวรินทร์ เอกบุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมในกิจกรรมฯ


  นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์

ทั้งนี้นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า กิจกรรม DIY เป็นกิจกรรมที่มนุษย์ใช้ความคิดในการแสดงเป็นชิ้นงานออกมา ซึ่งอนาคตหลายเทคโนโลยี หรือหลายอาชีพ จะไม่ใช้คน มาในรูปแบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับสังคมในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นในภาคของธุรกิจ อุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐ และความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัติของคนในสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่า AI เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมกับเราในทุก ๆ มิติ ระบบ AI ถือเป็นเทคโนโลยีที่มีความสามารถคล้ายกับสมองของมนุษย์ คือ มีระบบการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ สามารถแก้โจทย์ต่าง ๆ สามารถมองเห็นและจดจำ แยกแยะสิ่งต่าง ๆ รวมถึงยังสามารถที่จะทำการโต้ตอบกับมนุษย์ได้อีกด้วย การจัดกิจกรรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ กลุ่มเด็กและผู้ปกครองจะชอบที่ได้รู้ การทำงาน DIY จากสิ่งของเครื่องใช้รอบตัว นำมาประดิษฐ์เพื่อความเพลิดเพลิน และยังได้มีกิจกรรมร่วมกันใน ครอบครัว ได้พูดคุย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เสริมสร้างจินตนาการให้แก่เด็ก และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน อีกด้วย


  

นายกเทศมนตรี กล่าวด้วยว่าสำหรับกิจกรรม DIY จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกสำหรับประชาชนทั่วไป และเรียนรู้เทคนิคการการทำงาน DIY ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ครอบครัวได้เกิดการจิตนการความคิดสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 กิจกรรม คือ 1.หลักสูตร DIY เสื้อกระเหรี่ยงทำมือ ใช่เอง 2.หลักสูตรDIY ผ้ามัดย้อมจากธรรมชาติ 3.หลักสูตรDIYกระเป๋าหนังทำมือ ซึ่งหลักสูตรที่ 1 จัดไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา ส่วนวันนี้ภาคเช้าเป็นหลักสูตรที่ 2 และตอนบ่ายเป็นหลักสูตรที่ 3 ทั้งนี้เมื่อเย็นวันนี้ (18 มิ.ย.65) จะนำกิจกรรมเปิดท้าย DIY ณ ถนนคนเดินขอนแก่น (กิจกรรมเพ้นท์ถนน, กิจกรรมเพ้นท์กระถางต้นไม้, กิจกรรมดนตรีโฟล์คซอง, กิจกรรมคอสเพลย์)

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads