วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

แห่!ร่วมงานวิ่งครั้งแรกของ ม.ภาคฯ NEU Minimarathon 2022

แห่!ร่วมงานวิ่งครั้งแรกของ ม.ภาคฯ NEU Minimarathon 2022
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

แห่!ร่วมงานวิ่งครั้งแรกของ ม.ภาคฯ NEU Minimarathon 2022

 

ครั้งแรกของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ”NEU Mini marathon 2022” มาร่วมจารึกงานวิ่งครั้งนี้ ไว้ในประวัติศาสตร์อีกหน้าของคนชอบวิ่ง โดยรายได้ส่วนหนึ่งของงานหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด


เมื่อเช้าวันที่ 26 มิ.ย.2565 ที่ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พรัอมด้วย ผศ.ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.ธีนิดา บัณฑรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมผศ.ดร.วานิช ประเสริฐพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณะ ผู้จัดงาน NEU Mini Marathon 2022 นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นายชัชวาล เหล่าชื่นชมกุล นายจิรทีปต์ ลี้ตระกูล ตัวแทนหอการค้า จ.ขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมวิ่ง


ผศ.ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่าขอขอบคุณ พี่น้องนักวิ่งทุกท่านที่มาร่วมเป็นเกียรติในงานวิ่งครั้งแรกของ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น “เรา” จะไม่ลืมพี่น้องนักวิ่งทุกท่าน ซึ่งการก่อกำเนิด NEU Mini Marathon ครั้งที่ 1 ไม่อาจสำเร็จได้หากไม่มีท่าน ไม่มีครั้งแรก ไม่มีคำติ ไม่มีคำด่า ไม่มีคำชม ไม่มีรอยยิ้ม ไม่มีทางเป็นไปได้ สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ เป็นเรื่องดีที่สุด ทุกคำแนะนำเราจดจำเพื่อนำกลับไปพัฒนา ทุกคำชม เราขอบคุณอย่างสุดซึ้ง การจัดงานในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายส่วนทั้งจากภายในและภายนอก รวมทั้งสปอนเซอร์ และพี่น้องนักวิ่ง ทุกท่านคือ คนสำคัญ ที่ร่วมสร้างความสุข ความประทับใจ และประสบการณ์ที่ดีให้กับพวกเรา แล้

วเราจะกลับมาพบกันอีก มีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งต่อไป
ขอบพระคุณทีมงานทุกท่านที่ร่วมกันสร้างสรรค์สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,เทศบาลนครขอนแก่น,สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองขอนแก่น,การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น,สมาคมวิ่งถนน เทรล และไตรกีฬา ขอนแก่น,โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น,บริษัท เวคอัพ ทีม จำกัด ,บริษัทเนเวอร์เรส จำกัด ในครั้งนี้มีการวิ่ง 2 ประเภท ได้แก่ FUNRUN 5 กิโลเมตร และ Mini marathon: 10 กิโลเมตร ประเภทการวิ่ง 1.FUNRUN 5 KM (ไม่จำกัดอายุ) 2.MINI MARATHON 10 KM ชาย รุ่นอายุ 1. อายุไม่เกิน 19 ปี รุ่นอายุ 2. อายุ 20-29 ปี รุ่นอายุ 3. อายุ 30 – 39 ปี รุ่นอายุ 4. อายุ 40 – 49 ปี รุ่นอายุ 5. อายุ 50 – 59 ปี รุ่นอายุ 6. อายุ 60 ปี ขึ้นไป หญิง รุ่นอายุ 1. อายุไม่เกิน 19 ปี รุ่นอายุ 2. อายุ 20-29 ปี รุ่นอายุ 3. อายุ 30 – 39 ปีรุ่นอายุ 4. อายุ 40 – 49 ปี รุ่นอายุ 5. อายุ 50 – 59 ปี รุ่นอายุ 6. อายุ 60 ปี ขึ้นไป3.VIP [FUNRUN-MINI MARATHON] 5/10 KM(ไม่จำกัดอายุ)

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads