วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

“มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น”ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ พร้อมใจทำบุญ

“มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น”ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ พร้อมใจทำบุญ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น”ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ พร้อมใจทำบุญ

 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีทำบุญตักบาตร เปิดเทอมใหม่ร่วมใจทำบุญ ประจำปีการศึกษา 2565”และ กิจกรรม รวมพลังแห่งการให้ บนกำแพงมนุษยธรรม ร่วมใจบริจาคโลหิต


เวลา 07.00 น. ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาได้พร้อมใจทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 39 รูป พร้อมถวายปิ่นโตภัตตาหารเช้าและจตุปัจจัย เครื่องไทยทานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ และในเวลา 09.00 น. มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นและศูนย์คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น  การรับบริจาคโลหิตครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จากคุณสุรสิทธิ์ สุทินฤกษ์ ประธานชมรมผู้บริจาคโลหิตขอนแก่นร่วมทำกิจกรรมและอำนวยความสะดวกให้ผู้บริจาคโลหิต และยังได้สนับสนุนอาหารว่างและเจลแอลกอฮลล์มอบให้ผู้บริจาคโลหิตเพื่อแทนความขอบคุณ


ในปีการศึกษา 2565 มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON -SITE และเปิดโอกาสให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆโดยยังคงมาตรการการเฝ้าระวังเชื้อโควิด-19 และเน้นย้ำให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาหมั่นดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads