วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

จ.ขอนแก่น ก่อตั้งกองบุญแห่งการให้ แห่งแรกของประเทศ

จ.ขอนแก่น ก่อตั้งกองบุญแห่งการให้ แห่งแรกของประเทศ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

จ.ขอนแก่น ก่อตั้งกองบุญแห่งการให้ แห่งแรกของประเทศ


โครงการ​ดังกล่าว​เป็นช่วยเหลือ​ผู้คนบอบบาง ตลอดจนผู้ประสบภัยพิบัติ​จากธรรมชาติ​ และกลุ่มผู้ยากไร้​ต่างๆใน​จังหวัด​ขอนแก่น​ ที่เดือดร้อน ซึ่งในแต่ละครั้งจะได้มีการนำสิ่งของ​ตลอดจน​ปัจจัยต่างๆ นำมอบให้ผู้เดือดร้อน​ดังกล่าว เพื่อเป็นบรรเทาทุกข์​ช่วยเหลือ​ลำดับต่อไป


เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 30  มิถุนายน 2565 ที่ ห้องประชุม 101 อาคาร 100 ปี พระอาจารย์อาสภ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานกรรมการประชุมคณะกรรมการ”กองทุนแห่ง​​การให้จังหวัดขอนแก่น”ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายธนั​ฐ​ภูมิ​น​ตร์​  รัตน​น​ว​รา​ฐ​ธิบดี​   นายก​สมาคม​ชาวเหนือ​จังหวัด​ขอนแก่น, นางปราณี ธีรภานุ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ตลอดจนคณะกรรมการ ฯร่วมประชุม


นายธนั​ฐ​ภูมิ​น​ตร์​  รัตน​น​ว​รา​ฐ​ธิบดี​   นายก​สมาคม​ชาวเหนือ​จังหวัด​ขอนแก่น กล่าวว่าโครงการ​ดังกล่าว​เป็นช่วยเหลือ​ผู้คนบอบบาง ตลอดจนผู้ประสบภัยพิบัติ​จากธรรมชาติ​ และกลุ่มผู้ยากไร้​ต่างๆใน​จังหวัด​ขอนแก่น​ ที่เดือดร้อน ซึ่งในแต่ละครั้งจะได้มีการนำสิ่งของ​ตลอดจน​ปัจจัยต่างๆ นำมอบให้ผู้เดือดร้อน​ดังกล่าว เพื่อเป็นบรรเทาทุกข์​ช่วยเหลือ​ลำดับต่อไป


ซึ่งสมาคมชาวเหนือ​จังหวัด​​ขอนแก่น​เรา​ได้รับเกียรติ​ จาก พมจ.ขอนแก่น​ ที่เป็นแม่ข่ายจัดตั้ง”กองบุญ​แห่งการให้จังหวัด​ขอนแก่น” ได้เชิญให้ เป็นกรรมการ​ในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อน​ไปในทางทิศเดียวกัน​เพื่อให้งานบรรุวัตถุประสงค์​ของ”กองบุญ​แห่งการให้จังหวัดขอนแก่น”ในลำดับ​ต่อไป เป็นการ  จัดตั้ง  กองบุญ   แห่งการให้   Giving and Sharing ซึ่งจะเป็นจังหวัดแรก   ที่จะเป็น  Model ให้อีกหลายๆจังหวัดจะได้เห็น  ตัวอย่างที่ดี เป็นการแบ่งปัน  โดยได้กราบนมัสการ​พระคุณเจ้า​จากวัดต่างๆเข้าร่วมประชุม”โครงการ​กองบุญ​แห่งการให้จังหวัด​ขอนแก่น” ร่วมด้วยในครั้งนี้ พร้อมภาคหน่วยงานราชการ​ตลอดจน​องค์กร​ต่างๆระดมความคิดเห็น​ร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีในลำดับต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads