วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

OR โดยคลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มให้ อบจ.ขอนแก่น กว่า100 ผืน

OR โดยคลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มให้ อบจ.ขอนแก่น กว่า100 ผืน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

OR โดยคลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มให้ อบจ.ขอนแก่น กว่า100 ผืน


เพื่อใช้ประโยชน์ในการช่วยป้องกันภัยหนาวที่จะมาถึง และเป็นการ ห่วงใย การมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน สังคมรอบพื้นที่คลังปิโตรเลียมขอนแก่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน


   เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2565 ที่ อาคาร 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  นายบัณฑิต เยาวขันธ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น , น.ส.ขวัญชนก จิตละม่อม ผู้จัดการแผนกบริการขายและบริหารทั่วไป , ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์  เข้ามอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 100 ผืน ผ่าน ดร.พงษ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น , นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน อบจ.ขอนแก่น ร่วมในการรับมอบผ้าห่มในครั้งนี้
   โดยนายบัณฑิต เยาวขันธ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่นได้กล่าวว่า “บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ โดยคลังปิโตรเลียมขอนแก่น  เปิดเผยว่าการเข้ามอบผ้าห่ม 100 ผืนในครั้งนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการช่วยป้องกันภัยหนาวที่จะมาถึง และเป็นการ ห่วงใย การมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน สังคมรอบพื้นที่คลังปิโตรเลียมขอนแก่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสถานประกอบการของโออาร์ตั้งอยู่  นอกจากนี้ ยังเป็นไปตามวิสัยทัศน์ใหม่ของโออาร์ คือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” หรือ “Empowering All Toward Inclusive Growth” เพื่อเป็นการสร้างความเติบโตให้กับผู้คน ในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” นายบัณฑิต เยาวขันธ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่นกล่าว


   ในส่วนของ ดร.พงษ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวตอบว่า “ในนามของ อบจ.ขอนแก่น ต้องขอขอบคุณทางบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ โดยคลังปิโตรเลียมขอนแก่น  เป็นอย่างมากที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลชุมชนรอบพื้นที่คลังปิโตรเลียมขอนแก่น  จากการได้ติดตามข่าวสารของทางโออาร์เห็นว่ายังมีอีกหลายโครงการที่ยื่นมือมาเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนหรือขาดแคลนในส่วนที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้ การรับมอบผ้าห่มในครั้งทาง อบจ.ขอนแก่นจะนำส่งมอบต่อให้ประชาชนที่เดือนร้อนและมีความต้องการ ตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads