วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

เมืองไทยประกันชีวิต ผนึกโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มข.-ไฟเซอร์

เมืองไทยประกันชีวิต ผนึกโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มข.-ไฟเซอร์
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

เมืองไทยประกันชีวิต ผนึกโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มข.-ไฟเซอร์


มอบสิทธิประโยชน์พิเศษ แก่ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต ในโครงการ “MTL Health Buddy” บริการผู้ช่วยด้านสุขภาพแบบครบวงจร
   นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “MTL NEXT TO YOU” ที่มุ่งเน้นการพัฒนารอบด้านอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวเคียงคู่ดูแลทุกช่วงของชีวิต ส่งมอบความสุขและรอยยิ้มแก่ลูกค้าในทุกกลุ่ม (Democratize Insurance) รวมทั้งประกาศจุดยืนในการเป็นผู้นำตลาดด้านความคุ้มครองสุขภาพ (Most Trusted Health Partner)  และการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Leader) ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขาย และการบริการ ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุก Journey ทุกไลฟ์สไตล์แบบ End to End ได้อย่างเหมาะสมในรูปแบบที่มีความเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น และครบถ้วนในทุกมิติ พร้อมสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงอย่างยั่งยืนแก่ลูกค้า พนักงาน สังคม พันธมิตร และผู้ถือหุ้น รวมถึงการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นสากล เพื่อสามารถรับมือกับโลกยุคดิจิทัลเต็มตัว

ล่าสุดบริษัทฯ จับมือร่วมกับ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ และ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย ภก. นรินทร์ วัฒนะวิรุณ Hospital Business and Access Lead มอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต ในโครงการ “MTL Health Buddy” ดูแลครบเครื่อง เรื่องสุขภาพ สำหรับการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ด้วยยารักษาโรคมะเร็งแบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy) ภายใต้โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Patient  Assistance Program- PAP) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งตามความเหมาะสมจากการวินิจฉัยของแพทย์ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านยาบางส่วนให้กับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตและยังได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

โดยเมืองไทยประกันชีวิต จะรับหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้ดูแลโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Patient  Assistance Program- PAP) ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต รับสิทธิประโยชน์ในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ด้วยยารักษาโรคมะเร็งแบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy) ด้วยขั้นตอนดังนี้
-ลูกค้าโทรศัพท์เพื่อเข้ารับบริการ MTL Health Buddy ที่โทร. 0 2290 2424 กด 3
-หลังจากนั้น MTL Health Buddy จะส่งข้อมูลให้กับ บริษัท เอซิออส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแทนท์ จำกัด  (AXIOS) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มีความเชี่ยวชาญในการประสานงานโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
-ขั้นตอนต่อไปทาง  AXIOS จะติดต่อกลับหาลูกค้า เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา
สำหรับโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Patient  Assistance Program- PAP) จะครอบคลุมมะเร็งดังต่อไปนี้ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งไต และมะเร็งกระเพาะอาหาร โดยลูกค้าสามารถรับสิทธิ์การใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565
“เมืองไทยประกันชีวิต เรามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการค้นหาวิธีหรือแนวทางที่จะช่วยขจัดปัญหาที่เป็น Pain Point ของลูกค้า และด้วยแนวคิดในการช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมาช่วยเติมเต็มและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการผู้ช่วยหรือที่ปรึกษาด้านสุขภาพได้อย่างครบถ้วน  ซึ่งเรามั่นใจว่าจะได้ตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี และในอนาคตยังเตรียมที่จะขยายการเป็นพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมเดินหน้าตามพันธกิจขององค์กรที่พร้อมเคียงข้างและดูแลในทุกช่วงของชีวิต ด้วยการเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพที่ลูกค้าวางใจ (Customer Life Time Partners and Trusted Health Advisor) และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องอีกด้วย” นายสาระ กล่าว
สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตที่สนใจบริการ MTL Health Buddy สามารถใช้บริการได้เพียงโทร. 0 2290 2424 กด 3  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.muangthai.co.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1766
หมายเหตุ :
•บริษัท เอซิออส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแทนท์ จำกัด (AXIOS) เป็นองค์กรอิสระที่มีความเชี่ยวชาญในการประสานงานโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
•บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เป็นเพียงผู้แนะนำการบริการให้กับลูกค้าเท่านั้น
•เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต และโครงการ กำหนด

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads