วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

“ผบ.มทบ.23″ประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

“ผบ.มทบ.23″ประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“ผบ.มทบ.23″ประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น


เมื่อเวลา 13.29 น.วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ ห้องเกียรติยศ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 (มทบ.23)พลตรี วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 23 ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 7 นาย ณ ห้องเกียรติยศ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ในการนี้ พลตรี วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เน้นย้ำการเป็นกำลังพลที่ดี รวมถึงต้องมีความสมัครสมานสามัคคี สามารถอุทิศตนเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจน การเป็นทหารอาชีพ การไม่กระทำวินัย 9 ข้อ และอุดมการณ์ทหารของกองทัพบก ประกอบด้วย 4 ประการได้แก่ 1.ความจงรักภักดี 2.ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3.การยึดมั่นในเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของทหาร และ4.ความเสียสละ


ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 23 ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้นของกำลังพลทุกระดับ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่กำลังพลผู้ได้รับการแต่งตั้งยศ เพื่อสร้างเสริมความภาคภูมิใจและขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามโอกาสอันเหมาะสม ต่อไป
ซึ่งทาง มทบ.23 ได้กำกับ ดูแล พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้กำลังพลทุกนายเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการรับราชการทหาร กำลังพลทุกนาย มีความความภาคภูมิใจ และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการดำเนินตามนโยบาย ของกองทัพบก เป็นกำลังพลของหน่วยที่มีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพในการพัฒนาหน่วยต่อไป


ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ได้มอบเงินขวัญถุงและกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads