วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

“กฟก.จังหวัดขอนแก่น” มอบเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร กว่า 2.1 ล้านบาท

“กฟก.จังหวัดขอนแก่น” มอบเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร กว่า 2.1 ล้านบาท
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “กฟก.จังหวัดขอนแก่น” มอบเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร กว่า 2.1 ล้านบาท

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) สาขาจังหวัดขอนแก่น มอบเงินช่วยเหลือชำระหนี้แทนเกษตรกรจำนวน2,165,739.53 บาท ให้กับสหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด


เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่ ห้องประชุมแก่นขาม ชั้น 2 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  สาขาจังหวัดขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 7/2565 โดยมี นายสานิตย์ เชิดโคกศรี หัวหน้าสำนักงานกองฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดขอนแก่น,รองประธานฯ นายชูไทย วงศ์บุญมี คณะอนุกรรมการกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุม ซึ่งภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นได้มีการมอบเช็คได้มอบเช็คจำนวน 2,165,739.53 บาท ให้กับสหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกร (กรณีหนี้ใช้บุคคลค้ำประกัน) จำนวน 4 ราย


  นายสานิตย์ เชิดโคกศรี

นายสานิตย์ เชิดโคกศรี หัวหน้าสำนักงานกองฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา จังหวัดขอนแก่น (กฟก.) ได้มอบเช็คจำนวน 2,165,739.53 บาท ให้กับสหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกร (กรณีหนี้ใช้บุคคลค้ำประกัน) จำนวน 4 ราย โดยมีตัวแทนผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด เป็นผู้รับมอบเงิน ซึ่งเดิมเกษตรกรได้กู้ยืมเงินกับสหกรณ์ฯ โดยใช้บุคคลค้ำประกัน แต่ไม่สามารถชำระเงินคืนให้กับสหกรณ์ฯ ได้ตามสัญญา  โดยสหกรณ์ฯ ได้ส่งมอบโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินของเกษตรกร ให้กับหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการโอนที่ดินตามกฎหมายแล้ว

นายสมยงค์ แก้วสุพรรณ


    โดยเกษตรกรทั้ง 4ราย ได้ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน กับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น และได้รับการช่วยเหลือในการชำระหนี้แทนเกษตรกร ทั้งนี้เกษตรกรทั้ง 4 รายได้ทำสัญญารับภาระหนี้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลา 20 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads