วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

“หลวงพ่อสายทอง”องค์อุปถัมภ์ทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อจัดทำห้องสมุดเตชะธัมโม ร.ร.กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น

“หลวงพ่อสายทอง”องค์อุปถัมภ์ทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อจัดทำห้องสมุดเตชะธัมโม ร.ร.กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“หลวงพ่อสายทอง”องค์อุปถัมภ์ทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อจัดทำห้องสมุดเตชะธัมโม ร.ร.กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น

หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อจัดทำห้องสมุดเตชะธัมโม(Techadhammo Smart Library) ในงานพิธีเปิดอาคารอนุสรณ์ 100  ปี กัลยาณวัตร และทำบุญครบรอบ 102 ปี โรงเรียนกัลยาณวัตร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการเรียนและการศึกษา ซึ่งได้ยอดผ้าป่ารวมยอดผ้าป่า 831,726.89 บาท


    เมื่อเวลา 10.09 น. วันที่ 6 ส.ค. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารอนุสรณ์ 100 ปี กัลยาณวัตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ถนนหลังเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอนุสรณ์ 100 ปี กัลยาณวัตร ทำบุญครบรอบ 102 ปี และจัดทำห้องสมุดเตชะธัมโม (Techadhammo  SmartLibrary) โรงเรียนกัลยาณวัตร โดยมีองค์อุปถัมภ์ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายรังสรรค์ เถื่อนนาดี อดีต ผอ.สพม.ขอนแก่น, นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล,นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี อดีต ผอ.ร.ร.กัลยาณวัตร, นายลิขิต  เพชรผล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ,นางรัชดา กองคำ ที่ปรึกษาฯ,นางกฤติกา อภิชนตระกูล นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ตลอดจน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า,คณะกรรมการมูลนิธิกัลยาณวัตร, ชมรมครูเก่ากัลยาณวัตร คณะครู , ผู้ปกครอง ชุมชน บุคลากร และนักเรียน ของ ร.ร.กัลยาณวัตร ร่วมพิธีกันอย่างพอเพียง


  ดร.เรืองยศ แวดล้อม  ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ) ร.ร.กัลยาณวัตร ได้รายงานความเป็นมาของอาคารอนุสรณ์ 100  ปี กัลยาณวัตร พอสังเขปว่า เนื่องในโอกาสโรงเรียนกัลยาณวัตร ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์แบบพิเศษ ด้วยงบประมาณ 50  ล้านบาท จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น และโรงเรียนมีอายุ การก่อตั้งครบ 100  ปี เมื่อวันที่9 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นเกียรติประวัติของโรงเรียน จึงขอใช้ชื่ออาคารเป็น“อาคารอนุสรณ์ 100 ปี กัลยาณวัตร”
เริ่มดำเนินการก่อสร้างวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 ซึ่งมี นายประวิทย์กาสา บุญจุทาสิริกุล ดำรงดำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร และวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยทางโรงเรียนได้กราบนิมนต์ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานสงฆ์


    ดร.เรืองยศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ต่อมาในปีงบประมาณ 2564 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ย้ายมาดำรงดำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ได้ควบคุมการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 ต่อมาในปีงบประมาณ 2565 กระผม ดร.เรืองยศ แวดล้อม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ได้ปรับปรุงอาคาร ให้เหมาะสมและพร้อมใช้งาน จึงได้พัฒนาห้องประชุมขนาดใหญ่ ห้องสมุดที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ


   “ดังนั้น เพื่อความเป็นศิริมงคล จึงทำพิธีเปิดอาคารอนุสรณ์ 100 ปี กัลยาณวัตร ทำบุญครบรอบ 102 ปี และจัดทำห้องสมุดเตชะธัมโม (Techadhammo  SmartLibrary) ในวันที่ 6 สิงหาคม 2565 โอกาสนี้ขอขอบพระคุณ ท่านประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองกัลยาณวัตร คณะกรรมการมูลนิธิกัลยาณวัตร และชมรมศิษย์เก่ากัลยาณวัตร
ที่ได้ให้การสนับสนุนในการระดมทรัพยากรจัดทำผ้าป่าการศึกษา จัดหางบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งได้ยอดผ้าป่ารวมยอดผ้าป่า 831,726.89 บาท”

ดร.เรืองยศ กล่าวเสริมอีกว่าลักษณะอาคารอาคารอนุสรณ์ 100 ปี กัลยาณวัตร เป็นอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 3 ชั้น ใต้ถุนโล่งขนาดความกว้าง 30 เมตร ความยาว 5 เมตร สูง 16 เมตร ชั้นที่ 1 (ใต้ถุน) ลานจอดรถครู บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ ชั้นที่ 2 ห้องสมุดเตซะธัมโม (Techadhammo Smart Library)บริการด้านการเรียนการสอน ชั้นที่ 3 ห้องประชุมขนาดใหญ่รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากถึง 3,000 คน
วิสัยทัศน์ของห้องห้องสมุดโรงเรียนกัลยาณวัตรเป็นแหล่งเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากลเน้นการให้บริการการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ ความต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคลและสร้างนิสัยรักการอ่าน    
    ห้องสมุดไร้หนังสือ ขอห้องสมุด เตชะธัมโม ให้บริการการอ่านด้วยเทคโนโลยีผ่านทางออนไลน์โดยผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้บริการดิจิทัลของห้องสมุดเตชธัมโม ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค โดยมามีบริการต่างๆครบครัน.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads