วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

นอภ.เมือง ผนึกทีมภาคีเครีอข่าย ทต.สาวะถี ต่อยอดโครงการขุดลอกหนองคูใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นอภ.เมือง ผนึกทีมภาคีเครีอข่าย ทต.สาวะถี ต่อยอดโครงการขุดลอกหนองคูใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

นอภ.เมือง ผนึกทีมภาคีเครีอข่าย ทต.สาวะถี ต่อยอดโครงการขุดลอกหนองคูใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย


   เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม 2565 นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วยทีมภาคีเครีอข่ายประกอบด้วย นายศิวกร มิตราชปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายฤทธิรงค์ ศิริภูมินายกเทศมนตรีตำบลสาวะถี สมาชิกสภาทศบาล หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสาวะถึ ลงพื้นที่และประชุมหารือแนวทางการต่อยอดโครงการขุดลอกหนองคูใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสาวะถึ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยยึดหลักการทรงงานและการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต มาปรับใช้ในการ”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”ให้แก่พี่น้องประชาชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads