วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

ปรบมือรัวๆบ้านนางฟ้าภาษาไทย ร.ร.กัลยาณวัตร กวาดรางวัลแข่งขัน งาน”สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย”

ปรบมือรัวๆบ้านนางฟ้าภาษาไทย ร.ร.กัลยาณวัตร กวาดรางวัลแข่งขัน งาน”สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย”
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ปรบมือรัวๆบ้านนางฟ้าภาษาไทย ร.ร.กัลยาณวัตร กวาดรางวัลแข่งขัน งาน”สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย”


   เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น ได้รับรายงานจาก ดร.เรื่องยศ แวดล้อม ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งข้นกิจกรรมเนื่องในงาน”สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย”จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน แฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ม.ต้น รางวัลเหรียญเงิน ด.ญ.ประภาภัทร ขวาลำธาร ม.2/11 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเหรียญเงิน ม.ปลาย น.ส.ณัฐชากร ปัญญาแก้ว ม.6/7,น.ส.ขนิษฐา นามเทพ ม.6/7แฟนพันธุ์แท้วรรณคดี ม.ต้น  เหรียญทอง ด.ช.ภาณุวัฒน์ อันทะปัญญา ม.2/11,ด.ญ.สุริวิภา โคตรปัญญา ม.2/11แฟนพันธุ์แท้วรรณคดี ม.ต้น เขียนเรียงความ รางวัลเหรียญเงิน ด.ญ.ศรัณรัชย์ เทกอง ม.2/11,ด.ญ.ปริตา พลมิตร ม.2/13 คัดลายมือ รางวัลเหรียญเงิน ม.ปลาย  นายอนุสรณ์ ศรีมนตรี ม.5 /14 แฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ รางวัลเหรียญเงิน น.ส.วรรณวิษา อุ่นชื่น ม.5/4
คัดลายมือ รางวัลเหรียญเงิน นางสาวภัทรธิดา แหวะสอน ม.5/4 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองนายศาตนันท์ วรรณพราหมณ์ ม.5/16ท่องอาขยานทำนองเสนาะ รางวัลเหรียญเงิน นางสาวปิยธิดา ตันติรุ่งปกรณ์ ม.5/14แฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่รางวัลเหรียญเงิน
นางสาวณัฐณิชา ถนอมสุข ม.5/3 คัดลายมือ
รางวัลเหรียญเงินนางสาวพรพรรณ มุมสำ
ม.5/6


   ดร.เรืองยศ แวดล้อม

โดยมี ดร.เรืองยศ แวดล้อม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนกัลยาณวัตรอำนวยการฝึกซ้อม สนับสนุนการแข่งขันนางจิราภรณ์ ปียะสิงห์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูณัฏสิณี สัมฤทธิ์ผล/ ครูผู้ดูแลและฝึกซ้อม


  

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads