วันพฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2023

“มทบ.23″จัดพิธีปลดประจำการทหารกองประจำการ

“มทบ.23″จัดพิธีปลดประจำการทหารกองประจำการ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“มทบ.23″จัดพิธีปลดประจำการทหารกองประจำการ

มทบ.23 จัดพิธีปลดประจำการและอำลาผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2563 และรุ่นปี 2564 ผลัดที่ 1 และผลัดที่ 2


เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่บริเวณ มณฑลทหารบกที่ 23 พล.ต.วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เป็นประธานในพิธีปลดประจำการและอำลาผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2563 และรุ่นปี 2564 ผลัดที่ 1 และผลัดที่ 2 สังกัด มณฑลทหารบกที่ 23 จำนวน 42 นาย ซึ่งรับราชการมาครบกำหนดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร และครบกำหนดปลดจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ชั้นที่ 1 ในวันที่ 1 กันยายน 2565 ซึ่งน้องๆ ทหารกองประจำการ ดังกล่าว ได้เสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ และชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว เข้ามารับใช้ประเทศชาติ ซึ่งนับว่าเป็นผู้มีเกียรติสมควรที่จะได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ได้มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับกำลังพลทหารกองประจำการดีเด่น จากกองพันมณฑลทหารบกที่ 23 และกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23

พล.ต.วรพินิจ ขันธุปัฏน์

ต่อจากนั้นผู้แทนทหารกองประจำการได้กล่าวคำอำลาผู้บังคับบัญชาและกล่าวคำปฏิญาณที่จะเทิดทูนไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ได้กล่าวให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการ และขอบคุณที่ได้ช่วยเหลือกองทัพบกมาตลอดระยะเวลาที่อยู่ในกองประจำการ และขอให้รักษาสุขภาพเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ดูแลครอบครัว และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads