วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

“คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ” (มทร.อีสานขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น) จัด โครงการอบรมสืบสานประเพณีท้องถิ่นอีสาน

“คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ” (มทร.อีสานขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น) จัด โครงการอบรมสืบสานประเพณีท้องถิ่นอีสาน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ” (มทร.อีสานขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น) จัด โครงการอบรมสืบสานประเพณีท้องถิ่นอีสาน


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบสานประเพณีท้องถิ่นอีสาน” และ โครงการ “ทูตความดีราชมงคลขอนแก่นคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ”ประจำปีการศึกษา 2565


  เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 ที่ห้องประชุมนวราชมงคล อาคาร 18 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (มทร.อีสาน)อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 พิธีมอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 รางวัล และบุคคลผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีดร.ทวีสันต์  วิชัยวงษ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น,นายวิศรุต เดชภาณุวัฒน์ภักดี  รองเลขาธิการสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย,อาจารย์ ดร.ปนัดดา จันทะกล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มทร.อีสานวิทยาเขต ขอนแก่น ร่วมงานอย่างพร้อมเพียง


    อาจารย์ ดร.ปนัดดา จันทะกล

อาจารย์ ดร.ปนัดดา จันทะกล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น ในนามคณะกรรมการดำเนินจัดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบสานประเพณีท้องถิ่นอีสาน” และ โครงการ “ทูตความดีราชมงคลขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ”ประจำปีการศึกษา 2565 มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อเปิดโอกาสให้สาขาในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาใหม่ให้เกิดความคุ้นเคย สนิทสนมและมีความสามัคคีกันในการร่วมกิจกรรม เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างนักศึกษาน้องใหม่กับนักศึกษารุ่นพี่

ดร.ปภาวิน  พชโชติสุธี
   ด้าน ดร.ปภาวิน  พชโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสานวิทยาเขต ขอนแก่น กล่าวว่า วันนี้คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบสานประเพณีท้องถิ่นอีสาน” วัตถุประสงค์หลักในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสืบสานประเพณีอีสานบ้านเฮา ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีอีกอย่างหนึ่ง ในการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปี 1 ที่ได้เข้ามาศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น เป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยฯอย่างเป็นทางการ ตามประเพณีอีสานบ้านเรา ซึ่งมีการผูกข้อต่อแขนและรับลูกศิษย์ และได้เป็นลูกศิษย์ของเราในวันนี้ด้วย นั่นคือวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานในวันนี้


   ดร.ปภาวิน กล่าวและว่า จริงๆแล้วต้องเรียนในนามว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ของเราได้มีความร่วมมือการทำงานร่วมกัน ทั้งภาควิชาการ และภาคอุตสาหกรรม โดยได้เล็งเห็นในการทำความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ทำงานควบคู่ด้วยกันมาโดยตลอด โดยเฉพาะ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ทั้ง 3 คณะ ไม่ว่าจะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ,คณะอุตสาหกรรม และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดขอนแก่น ในการพัฒนาหลักสูตรและตอบสนองความต้องการ ซึ่งครั้งนี้ในส่วนของภาคการศึกษาเอง เรามีหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์กับภาคอุตสาหกรรม ในอนาคตซึ่งตรงนี้ ความร่วมมือที่เราทำกันอยู่ภายใต้กรอบ MOU ที่เราเซ็นสัญญาร่วมกันมา

นายวิศรุต เดชภาณุวัฒน์ภักดี
   ส่วนนายวิศรุต เดชภาณุวัฒน์ภักดี  รองเลขาธิการสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย กล่าวว่า การเป็นนักศึกษาสิ่งที่สำคัญมาก และหลายๆคนที่ขาด โอกาสในการศึกษา น้องๆเห็นในข่าวไหมว่าสอบได้คณะแพทย์แต่พ่อแม่ไม่มีเงินส่งให้เรียน แต่วันนี้น้องๆทุกคนสวมชุดนักศึกษา ได้เป็นนักศึกษาสมใจแล้ว พ่อแม่ภาคภูมิใจ และอีกไม่กี่วัน กี่เดือน กี่ปีข้างหน้าก็จะจบไปเป็นบัณฑิต และมีงานทำ ให้พ่อแม่ภาคภูมิใจต่อไป

ดร.ทวีสันต์  วิชัยวงษ์ 

ท้ายสุด ดร.ทวีสันต์  วิชัยวงษ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยเฉพาะคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาโดยตลอดเราส่งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการ ในการร่างหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ด้านอุตสาหกรรมในวันข้างหน้า เรียนจบไปแล้วหรือได้งานทำหรือได้ความรู้ ไปประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมได้ หรือเรียนไปแล้วตอบโจทย์กับภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องการบุคลากร ที่สามารถเข้าไปแก้ไขหรือร่วมทำงาน ได้เลยอย่างนี้เป็นต้น


  ดร.ทวีสันต์  กล่าวอีกว่า การนำเอาโจทย์ของ อุตสาหกรรมมาให้ภาคการศึกษาช่วย บอกเลยว่าอุตสาหกรรม จะเป็นตัวขับเคลื่อนไม่ได้ ถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากด้านการศึกษา ซึ่งนั่นเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ ได้มีความร่วมมือเกิดขึ้น ถ้าหากโจทย์ภาคอุตสาหกรรมต้องการแบบไหน ภาคการศึกษาต้องมีการปรับตัว จะสามารถตอบโจทย์นั้นได้ทันที ตามที่คณบดี ฯที่ได้เรียนมาว่า มีการสืบสานวัฒนธรรม ผสมผสานกลมกลืน เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ซึ่งคำนำหน้าก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเทคโนโลยี มีการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ซึ่งหมายความว่าเราไม่ลืมความเป็นรากเหง้าของคนอีสาน และไม่ลืมรากเหง้าในวัฒนธรรมที่ดี ในการผูกข้อต่อแขนความเป็นพี่เป็นน้อง อย่างที่อาจารย์บอกผูกแขนรับลูกศิษย์ คนที่มาเรียนก็เป็นทั้งลูกและศิษย์ ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่เรียนดี มีความประพฤติดีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เพื่อให้เขาเป็นนักศึกษาที่ดี และภายภาคหน้าเขาจะเป็นกำลังสำคัญที่ดีต่อประเทศชาติของเราต่อไป.


  

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads