วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

“สุดเก่ง นร.ขอนแก่นวิทย์คว้ารางวัลชนะเลิศ “การประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล” ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี “

“สุดเก่ง นร.ขอนแก่นวิทย์คว้ารางวัลชนะเลิศ “การประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล” ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี “
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“สุดเก่ง นร.ขอนแก่นวิทย์คว้ารางวัลชนะเลิศ “การประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล” ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี “


เมื่อวันที่ 22  กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ได้จัดโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว การประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัลครั้งที่ 19 ขึ้น ในวันที่ 20 ก.ย. 2565 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชนได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการปฏิบัติงานผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์  เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับวิชาชีพสื่อมวลชนในแขนงผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ และเพื่อให้เยาวชนได้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาไทยในการปฏิบัติงานผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ โดยมีการจัดประกวดรอบคัดเลือก และรองชิงชนะเลิศโดยมีผู้เข้าแข่งขันกว่า 200 คนทั่วประเทศเข้าแข่งขันในครั้งนี้ 


    ซึ่งในรอบชิงชนะเลิศ ต้องอ่านข่าว ต่อหน้าคณะกรรมการ ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 นั้น ผลการแข่งขันปรากฎว่า นักเรียนจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ นายปุณณวิช เตียวประเสริฐ ม.6/11 และ 2. รางวัลชมเชย นายธนพล แสนสีคำม้วน ม.5/7 


   นายศักดาเดช  ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่า นับเป็นอีกความภาคภูมิใจหนึ่งของชาวชมพู ฟ้า เหลือง ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รร.ขอนแก่นวิทยายน ทำได้ในวันนี้ โรงเรียนให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ส่งเสริมให้ครูนำเทคนิควิธีการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของ WCSS คือนักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก ผลลัพธ์นี้จึงเป็นที่ประจักษ์ ในนามฝ่ายบริหาร คณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอขอบคุณทีมงานนำโดย คุณครูเฉลิมชัย  พันธุรักษ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คุณครูคัมภีรพรรณ ไชยธรรม คุณครูเพ็ญนิภา ทองโคตร ผู้ฝึกสอน และนักเรียนที่เป็นตัวแทน พร้อมทีมงานคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและครอบครัวที่เป็นกำลังสำคัญส่งเสริมสนับสนุนในครั้งนี้.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads