วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ติดตามพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใหม่ ที่ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ติดตามพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใหม่ ที่ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา” ติดตามพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใหม่ ที่ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใหม่ ที่เป็นการพัฒนาของคนในชุมชน ที่ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น พร้อมผลักดันให้การท่องเที่ยวชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างงานสร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล

เมื่อเวลา10.00 น.วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ที่ นาฝายคันทรีวิว@ รีสอร์ท ภูผาม่าน บ้านนาฝายเหนือ ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่  พร้อมผลักดันให้การท่องเที่ยวชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างงานสร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อ”พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอำเภอภูผาม่าน” จ.ขอนแก่น โดยมี นายสามารถ เพชรปิ่นเมือง นายอำเภอภูผาม่าน กล่าวต้อนรับ พร้อมรับชม วีดีทัศน์ นำเสนอภาพรวมการท่องเที่ยวอำเภอภูผาม่าน นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นกล่าวถึง จุดแข็ง  ศักยภาพ และความต้องการ ด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในระดับประเทศ นางกนกนวล จันทะวรรณ ประธานชมรมท่องเที่ยว อำเภอภูผาม่าน กล่าวถึง การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของชมรมการท่องเที่ยวอำเภอภูผาม่าน ส่วน นายเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กล่าวถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อสร้างอัตลักษณ์และมาตรฐานการท่องเที่ยวให้เกิดความแพร่หลาย โดยมี นายสวาป เผ่าประทาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ,นานเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ส.ส. เขต 1 จังหวัดอุทัยธานี ,นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ส.ส.สตูล เขต 2 ,นายอำนาจ วิลาวัลย์ ส.ส. จังหวัด ปราจีนบุรี ,นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ส.ส.จังหวัดระนอง, นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.จังหวัดสงขลา  ,นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ,นายปรัชญา  ทองแท่งไทย ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.ภูผาม่าน, ดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น,นายนิพนธ์  ทองแท่งไทย นายก อบต.วังสวาป  นายสมพงษ์ ตรีไมราช นายก อบต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน พ.ต.อ.รัฐพล เหลาพรม ผกก.สภ.ภูผาม่าน และ นพ.เอกวิทย์ เรืองไชยวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูผาม่าน, หน.ส่วนราชการ,ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทน ชมรมท่องเที่ยว อ.ภูผาม่าน ร่วมให้การต้อนรับ


  นายสามารถ เพชรปิ่นเมือง

นายสามารถ เพชรปิ่นเมือง นายอำเภอภูผาม่าน กล่าวรายงานว่า อำเภอภูผาม่าน เป็นหนึ่งในยี่สิบหกอำเภอของจังหวัดขอนแก่น ได้ชื่อว่า เป็นอุทยานแห่งขุนเขา โดยมีภูเขา เป็นเหมือน ผ้าม่าน ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 109 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 23,000 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 2 หมู่บ้าน มีสภาพเศรษฐกิจ อยู่ในระดับดี เนื่องจากเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น ได้แก่ น้ำตกตาดใหญ่ น้ำตกตาดฟ้า น้ำตกทิดมี ถ้ำภูตาหลอ ถ้ำคางคาว หนองสมอ อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง และชุมชนท่องเที่ยววัดเฉลียงทอง เป็นต้น


    นายสามารถ กล่าวอีกว่าสภาพความเป็นอยู่ในสังคม ยังคงมีรูปแบบความเป็นสังคมชนบทค่อนข้างสมบูรณ์ มีความเอื้อเสื้อเผือแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีเอกลักษณ์ประจำถิ่น อันได้แก่ ภาษาพูดคือ ภาษาไทภูผาม่าน  การแต่งกาย คือ ชุดไทภูผาม่าน  อาหาร คือ คั่วเนื้อ คั่วปลา นอกจากนั้น ยังมีวัฒนธรรมที่งดงามประจำถิ่น ตลอด 12 เดือน ประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน คือ ประเพณี ตรุษไท มีขึ้นในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 4 และขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 โดยเป็นการทำบุญหาบรรพบุรุษที่ล่วงลับ เชื่อว่าจะนำมาซึ่งความสุขและความอุดมสมบูรณ์


  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ

ด้าน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า เมื่อปี 2562 จังหวัดขอนแก่นมีนักท่องเที่ยวประมาณ 5 ล้านคน แต่หลังจากประสบปัญหาโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง ซึ่งปีนี้มีการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวมากขึ้น คาดว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นจำนวน 2.5 ล้านคน จะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวมีตัวเลขเหมือนปี 2562 ให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะ จ.ขอนแก่น เป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวภาคอีสาน โดยเฉพาะ อ.ภูผาม่าน ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใหม่ ที่มีการพัฒนาของคนในชุมชน เน้นการปลูกผักปลอดสารพิษ

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวอีกว่า ในการมาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้เพื่อปฏิบัติภารกิจในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ให้เกิดขึ้นในพื้นที่และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ในพื้นห่างไกล ตลอดจนพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว จุดเช็คอินและรีสอร์ท ของอำเภอภูผาม่าน  พร้อมทั้งมอบนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่  พร้อมผลักดันให้การท่องเที่ยวชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างงานสร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล วันนี้ได้มาเห็นขายสินค้าชุมชน ผักปลอดสาร เพื่อนำไปต่อยอดต่อไป นับว่าเป็นเรื่องที่ดีทำให้ชุมชนมีรายได้จากผลผลิต ตลอดจนมีรายได้จากการเป็นแหล่งท่องเที่ยว


   นายปรัชญา  ทองแท่งไทย

  ส่วน นายปรัชญา  ทองแท่งไทย ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.ภูผาม่าน  กล่าวว่า อำเภอภูผาม่าน กำลังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว เพราะแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักกัน อย่างแพร่หลายกันอยู่ในขณะนี้ ดังนั้นจึงต้องมองว่าเราจะก้าวไปยังไง อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นอีกหลายๆ แหล่งท่องเที่ยว ที่ยังขาดงบประมาณ ที่จะมาพัฒนา แถมยังมีเรื่องอบรมให้ความรู้แก่ นักวิชาการ ในอำเภอภูผาม่าน เพิมเติมอาทิ ถ้ำและน้ำตกภูตาหลอ ถ้ำคางคาว หนองสมอ ถ้ำนาคราช น้ำตกตาดเต่า ชมถ้ำค้างคาว เยอะแยะไปหมด มีรีสอร์ท พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในอำเภอภูผาม่าน ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และกำลังเป็นที่นิยมของจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง

   นายปรัชญา กล่าวอีกว่าดังนั้น ในวันนี้เองทางอำเภอภูผาม่าน มีพื้นที่ อันเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่นำเสนอ ต่อรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวนหลายโครงการ อาทิเช่นโครงการโรงพยาบาลอำเภอภูผาม่าน ซึ่งจะของบประมาณเพื่อมาขยายโรงพยาบาลให้มีใหญ่ขึ้น และเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในหลายๆจุด โดยเอาธีมท่องเที่ยวของกระทรวงฯเป็นตัวอย่าง ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระยะยาว เช่น เชียงคาน หรือภูกระดึงในอนาคตต่อไป


   

นายปรัชญา กล่าวท้ายสุดว่าในตอนนี้ที่พัก ในอำเภอภูผาม่านซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยเรื่องดังกล่าว ได้คุยกับนายกธุรกิจการท่องเที่ยว และการโรงแรม ซึ่งได้มีการจัดประชุมว่าเราจะจัดแบบที่พักกันอย่างไร เพื่อให้เข้าระบบมาตรฐาน เพื่อให้อยู่ในระบบมาตรฐานเดียวกัน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีขึ้น โดยทางสมาคมการท่องเที่ยว โรงแรมในจังหวัดขอนแก่น ได้มาร่วมกับ อำเภอภูผาม่าน เพื่อจัดประชุมกลุ่มกับผู้ประกอบการโรงแรม ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ อีกอย่างได้คุยกับ ททท.แล้ว วันนี้ก็ได้มาร่วมประชุม และให้ทุกคนมีส่วนร่วมกัน เช่น กรมป่าไม้ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอภูผาม่านต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads