วันเสาร์ 10 มิถุนายน 2023

“รมช.กระทรวงคมนาคม” เปิดโครงการบูรณาการสร้างมาตรการความปลอดภัย ในการใช้รถราชการ

“รมช.กระทรวงคมนาคม” เปิดโครงการบูรณาการสร้างมาตรการความปลอดภัย ในการใช้รถราชการ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “รมช.กระทรวงคมนาคม” เปิดโครงการบูรณาการสร้างมาตรการความปลอดภัย ในการใช้รถราชการ


สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอบ้านไผ่ จัด”โครงการบูรณาการสร้างมาตรการความปลอดภัยในการใช้รถราชการ ระยะที่ 1″เป็นการแสดงถึงความใส่ใจอย่างจริงจัง ในการแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน อีกทั้งยังจะมีการดำเนินการขยายผลการดำเนินโครงการในระยะต่อไปให้ครอบคลุม และกระจายให้ทั่วพื้นที่จังหวัดขอนแก่น


   เมื่อเวลา 13.30 น.วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิด”โครงการบูรณาการสร้างมาตรการความปลอดภัยในการใช้รถราชการ ระยะที่ 1″ พร้อมคณะโดยมี นายเสกสม  อัครพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายอำเภอบ้านไผ่ นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นายประสิทธิ์ กล้าทำ ขนส่งจังหวัดขอนแก่น รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3นายสราวุธ เวชกุล หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอบ้านไผ่ ร่วมงานและหน่วยราชการในเขตอำเภอบ้านไผ่ที่เข้าร่วมโครงการ


  นายเสกสม  อัครพันธ์ 

นายเสกสม  อัครพันธ์  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่าการเปิดโครงการบูรณาการสร้างมาตรการความปลอดภัย ในการใช้รถราชการระยะที่ 1ในวันนี้ตามที่รัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและการแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นวาระสำคัญเร่งด่วน โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้เกิดประสิทธิภาพและเห็นผล อย่างเป็นรูปธรรม


   ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 4พ.ศ. 2538กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการตรวจสอบและดูแลสภาพรถราชการ มิให้มีมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียเกินระดับมาตรฐานที่กำหนด- ต้องมีการบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ และนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อต่อภาษีเป็นประจำทุกปี เพื่อให้รถราชการมีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างปลอดภัย และป้องกันการเกิดมลภาวะทางอากาศมิให้มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินมาตรฐานที่กำหนด


   นายเสกสม กล่าวอีกว่าทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ ในระยะที่ 1 จะได้มีบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการในเขตอำเภอบ้านไผ่ จำนวน 6 หน่วยงาน ดังนี้ 1.สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอบ้านไผ่2. แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๓ (บ้านไผ่)3. สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 4. สำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง 5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ 6. องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง และในอนาคต สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น จะได้มีการขยายผลการดำเนินโครงการ ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยงานราชการในจังหวัดขอนแก่นให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นต่อไป

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล


    ด้าน นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า โครงการบูรณาการสร้างมาตรการความปลอดภัย ในการใช้รถราชการระยะที่ 1 ตามที่ท่านรองอธิบดีกรมการรนส่งทางบกได้กล่าวรายงานมา ในการริเริ่มที่จะเป็นตัวอย่าง หรือต้นแบบในการดำเนินการ แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเริ่มจากหน่วยงานภาครัฐ อย่างน้อยก็เป็นการแสดงถึงความใส่ใจอย่างจริงจัง ในการแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน อีกทั้งยังจะมีการดำเนินการขยายผลการดำเนินโครงการในระยะต่อไปให้ครอบคลุม และกระจายให้ทั่วพื้นที่จังหวัดขอนแก่น.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads