วันอาทิตย์ 4 ธันวาคม 2022

กฟผ.จับมือ ทต.เมืองเก่า นำเยาชนปลูกป่าอย่างมีส่วน เพื่อเพิ่มปอดให้ชุมชน

กฟผ.จับมือ ทต.เมืองเก่า นำเยาชนปลูกป่าอย่างมีส่วน เพื่อเพิ่มปอดให้ชุมชน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

กฟผ.จับมือ ทต.เมืองเก่า นำเยาชนปลูกป่าอย่างมีส่วน เพื่อเพิ่มปอดให้ชุมชน


กฟผ.โดยฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชักชวนเด็กๆเยาวชนและชาวบ้านตูมน้อย  ต.เมืองเก่า ขอนแก่น ร่วมทำกิจกรรมโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม เพื่อสอดรับนโยบายจังหวัดขอนแก่นในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวถือเป็นปอดของชุมชน ณ วัดป่ามิ่งเมือง บ้านตูมน้อย จังหวัดขอนแก่น


             เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ ป่าชุมชนวัดป่ามิ่งเมือง บ้านตูมน้อย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย ฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม  ซึ่งในครั้งนี้นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ได้เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ  พร้อมด้วยนายวิษณุ วัฒนเวชรัตน์ หัวหน้ากองบริหาร ฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้ โดยมีนายโกเมศ ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า, น.ส.รัมภามาศ  ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม  ชาวบ้านตูมน้อย จิตอาสา อสม.อปพร.เดินทางมาร่วมปลูกป่ากว่า 300 คน


      นายประจวบ รักแพทย์

  นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ได้กล่าวถึงการร่วมกิจกรรมและกล่าวขอบคุณทาง กฟผ.ว่า “ในนามของพี่น้องประชาชาวอำเภอเมืองขอนแก่นต้องขอขอบคุณทาง กฟผ.ที่ได้ดำเนินจัดกิจกรรมหลายๆกิจกรรมมาโดยตลอดเพื่อส่วนรวม ทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆเป็นต้น วันนี้ทาง กฟผ.ได้มาจัดกิจกรรมการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ได้ชักชวนเเด็กๆนักเรียนและชาวบ้านมาร่วมกันปลูกถือว่าเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดีๆแก่เยาวชนถือว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมมาก จึงขอขอบคุณทาง กฟผ.มา ณ โอกาสนี้


      นายโกเมศ ทีฆธนานนท์

   ด้านนายโกเมศ ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ได้กล่าวเสริมว่า การมีป่าไม้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี สร้างความร่มรื่นและอุดมสมบูรณ์ หากว่าเมืองไหนไม่มีป่าไม้บ้านเมืองนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นเมือง วันนี้ กฟผ.ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองเก่า มีท่านนายอำเภอร่วมเดินทางมาเป็นประธานปลูกป่าในวันนี้ด้วย ทุกภาคส่วนวันนี้ก็ได้ให้ความร่วมมือรวมทั้งป่าไม้เขตด้วย สุดท้ายอยากให้เด็กๆเยาวชนรักษาป่าของบ้านเราช่วยกันดูแลให้ต้นไม้เติบโตเพื่อเป็นปอดของชุมชนเมือง ป่าช่วยลดภาวะโลกร้อน ช่วยกันคนละไม้ละมือเพื่อบ้านเมืองของเรา


       ส่วน นายวิษณุ วัฒนเวชรัตน์ หัวหน้ากองบริหาร ฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้ว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เป็นหน่วยงานด้าน รัฐวิสาหกิจ ที่มีภารกิจหลักในการผลิตไฟฟ้าและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย โดยมีนโยบายสำคัญที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากปณิธานในการ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ด้วยเหตุผลดังกล่าว การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงได้จัดตั้งโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมขึ้น โดยการร่วมมือกับวัด สถานศึกษา นักเรียน ชุมชน ประชาชนในพื้นที่อย่างกว้างขวาง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะปลูกฝังการปลูกและดูแลรักษาป่าให้กับประชาชน ชุมชน และเยาวชนที่มีพื้นที่ใกล้สถานีไฟฟ้าแรงสูงและแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ กฟผ. รับผิดชอบซึ่ง วัดป่ามิ่งเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ใกล้สถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 2 ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่าง ยิ่งที่ กฟผ. จะได้ดูแลชาวบ้านเป็นอย่างดี ถือว่าเราเป็นมิตรที่ดีต่อกันระหว่าง กฟผ. และชุมชน โดย กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนการปลูกป่าชุมชนในพื้นที่วัดป่ามิ่งเมืองในวันนี้ เพื่อให้ชาวบ้านบ้านตูมน้อยมีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ลดสภาวะโลกร้อน ซึ่งมีคณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน ประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงมา ช่วยกันร่วมปลูกป่าในวันนี้อย่างอบอุ่น ถือว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีกด้วย.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads