วันอาทิตย์ 4 ธันวาคม 2022

“เทศบาลนครขอนแก่น” จัดครัวกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนัำท่วม

“เทศบาลนครขอนแก่น” จัดครัวกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนัำท่วม
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“เทศบาลนครขอนแก่น” จัดครัวกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนัำท่วม

คณะผู้บริหาร ทน.ขอนแก่น ให้กำลังใจ“ครัวกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ร่วมกับกลุ่มประธานชุมชน พี่น้องชุมชน ทั้ง 95 ชุมชน และภาคีเครือข่าย เพื่อนำอาหารไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม ซึ่งมีพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้รับความเดือดร้อน จำนวน 11 ชุมชน 412 หลังคาเรือน


เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 ที่บริเวณเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร, ดร.อรอนงค์ แสวงการ รองนายกเทศมนตรี , นายณัฐกร ศรีนวกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี, นายกนิษฐ์ อาวัชนาการ ที่ปรึกษากิตติมศักด์นายก, น.ส.ณัชชา แสงสุรศักดิ์, นายรัชตะ รัชตะวินิจ, ว่าที่ร้อยตรี บัญชา สิงห์คำป้อง สมาชิกสภาเทศบาล นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล, นางอารีย์ สุรารักษ์ , นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล , นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, นายศรันย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, นายสังวาลย์ เมืองโคตร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่จากสำนัก-กอง ลงให้กำลังใจและทำอาหาร (ข้าวกล่อง(ร่วมกับ “ครัวกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน”


โดยกลุ่มประธานชุมชน พี่น้องชุมชน ทั้ง 95 ชุมชน และภาคีเครือข่าย เพื่อนำอาหารไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม ซึ่งมีพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้รับความเดือดร้อน จำนวน 11 ชุมชน 412 หลังคาเรือน โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้ออกให้บริการจัดส่งข้าวกล่องให้กับประชาชนผู้ประสบภัย ทั้ง 3 มื้อ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบและน้ำดื่มจากผู้มีจิตศรัทธา ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 สนับสนุน รถครัวเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์มาใช้ในการประกอบอาหาร จำนวน 1 คัน และนายรัชตะ รัชตะวินิจ สมาชิกสภาเทศบาลและคณะ ได้จัดตั้งโรงทานเพื่อทำอาหารไปช่วยสนับสนุนในครั้งนี้ด้วย


ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่าน ให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปโดยเร็ว ซึ่งหากผู้ประสบภัยน้ำท่วมสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับบริการจัดส่งข้าวกล่อง ได้ที่ฝ่ายป้องกันฯ เทศบาลนครขอนแก่น 043-221184 หรือ 199 ตลอด 24 ชั่วโมง และขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนทั้งแรงกาย ทุนทรัพย์ และสิ่งของ ซึ่งหากมีผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาคอาหารและสิ่งของหรือการตั้งโรงทาน สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายป้องกันฯ เทศบาลนครขอนแก่น เช่นกัน.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads