วันอาทิตย์ 4 ธันวาคม 2022

ด่วน!เขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น น้ำเต็มแล้ว100%

ด่วน!เขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น น้ำเต็มแล้ว100%
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ด่วน!เขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น น้ำเต็มแล้ว100%

แจ้งเตือนประชาชนสองฝั่งริมลำน้ำพอง คอยติดตาม จึงขอประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่อยู่เหนือเขื่อนอุบลรัตน์ ริมอ่างเก็บน้ำ ให้เฝ้าระวังระดับในเขื่อนที่สูงขึ้น และประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่อยู่ในลุ่มลำน้ำพองท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ เฝ้าระวังเตรียมยกของขึ้นที่สูง เพื่อรับสถานการณ์ระดับน้ำพอง ที่จะสูงเพิ่มขึ้น ในช่วงนี้
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ของวันนี้ (2 ต.ค.65) ข้อมูลเวลา 17.00 น. ระดับน้ำในเขื่อน 182.02 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ปริมาณน้ำในเขื่อน 2,439.21 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 100 % ของความจุเขื่อน(ความจุเขื่อน 100% เท่ากับ 2,431.30 ล้าน ลบ.ม.) เมื่อวานมีน้ำไหลเข้าเขื่อน 102.29 ล้าน ลบ.ม.เขื่อนสามารถรับน้ำได้อีก 27.82 ล้าน ลบ.ม. แผนการระบายน้ำวันนี้ 34.00 ล้าน ลบ.ม. เป็นการระบายเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 3 ล้าน ลบ.ม. ตามมติการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565

นายไกรสร กล่าวว่าเพื่อการบริหารจัดการน้ำเขื่อนอุบลรัตน์รองรับสถานการณ์ฝนตก และการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา จะมีฝนตกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้น ประกอบกับจะมีน้ำหลากจากพื้นที่เหนือเขื่อน ไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์ว่าเขื่อนอุบลรัตน์จะมีปริมาตรน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำเต็มความจุ 2,431 ล้าน ลบ.ม.(100%) ซึ่งจะมีความเสี่ยงที่ระดับน้ำจะเอ่อล้นอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จนทำให้ต้องมีการระบายน้ำออกในปริมาณที่มากกว่าปกติ จากข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดความสมดุลในลุ่มน้ำชี-พอง ทั้งด้านเหนือเขื่อน และท้ายเขื่อน รวมทั้งให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เขื่อนอุบลรัตน์ ปรับเพิ่มการระบายน้ำ ตั้งแต่ 25-35 ล้าน ลบ.ม./วัน และหากปริมาตรน้ำมากกว่าความจุอ่าง 100% แล้ว (ระดับ 182.00-183.50 ม.รทก.) ให้ปรับการระบายน้ำเป็น 35-54 ล้าน ลบ.ม./วัน โดยทยอยปรับเพิ่มการระบายแบบขั้นบันได ให้เป็นตาม สถานการณ์/ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง และหลักวิชาการและคำนึงถึงผลกระทบเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด


นายไกรสร กล่าวด้วยว่าทั้งนี้ให้เขื่อนอุบลรัตน์ จัดทำแผนระบายน้ำรายวันแจ้งทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบและประชาชนทุกภาคส่วนทราบเพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สำหรับการรองรับปริมาตรน้ำที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงถัดไป กฟผ.จึงปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ล่วงหน้า 5 วัน และหลังจากนั้นพิจารณาการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตามมติที่ประชุมต่อไป โดยมีแผนการระบายน้ำดังนี้ วันที่ 2 ตุลาคม 2565 ระบายน้ำ 34 ล้าน ลบ.ม.วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ระบายน้ำ 35 ล้าน ลบ.ม.
“จึงขอประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่อยู่เหนือเขื่อนอุบลรัตน์ริมอ่างเก็บน้ำ ให้เฝ้าระวังระดับในเขื่อนที่สูงขึ้น และประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่อยู่ในลุ่มลำน้ำพองท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ เฝ้าระวังเตรียมยกของขึ้นที่สูง เพื่อรับสถานการณ์ระดับน้ำพอง ที่จะสูงเพิ่มขึ้น ในช่วงนี้ ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบพื้นที่ด้านท้ายน้ำใต้เขื่อน การปรับลด-เพิ่มการระบายน้ำจะพิจารณาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนด้วย ขอให้ประชาชนสองฝั่งรินน้ำพอง คอยติดตามข่าวสารทางเขื่อนอุบลรัตน์ ที่จะแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทราบสถานการณ์น้ำทุกวัน” นายไกรสร กล่าว.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads