วันเสาร์ 10 มิถุนายน 2023

“มข.”ทอดกฐิน ประจำปี 2565  ทอดถวาย ณ วัดศรีนวล เมืองขอนแก่น ได้ยอด2,325,634 บาท

“มข.”ทอดกฐิน ประจำปี 2565  ทอดถวาย ณ วัดศรีนวล เมืองขอนแก่น ได้ยอด2,325,634 บาท
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “มข.”ทอดกฐิน ประจำปี 2565  ทอดถวาย ณ วัดศรีนวล เมืองขอนแก่น ได้ยอด 2,325,634 บาท


    เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานทอดกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565  ทอดถวาย ณ วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในการนี้มียอดปัจจัยในการอนุโมทนาบุญถวายพระกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 รวมจำนวนเงิน 1,601,654 บาท พร้อมกันนี้มีคณะผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และวัดศรีนวลรวมทั้งสิ้นสุทธิ 2,325,634 บาท


   วัดศรีนวล เดิมเรียกว่า “วัดใน”เพราะตั้งอยู่ใกล้เมืองขอนแก่น (เดิมขอนแก่นอยู่เมืองเก่า) คู่กับวัดศรีจันทร์ที่เดิมเรียกว่า “วัดนอก” เพราะตั้งอยู่นอกเมืองขอนแก่นและตั้งทีหลังวัดศรีนวล วัดศรีนวลสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตามหลักฐานทางทะเบียนตั้งเมื่อปี พ.ศ.2345 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2512 ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจคือ พระประธานจากสิมหรืออุโบสถเก่า ฝีมือชาวบ้านท้องถิ่น มีจารึกหน้าแท่นว่า สร้างเมื่อ พ.ศ.2440 ขณะที่พระญาคูผาง ผคฺโค เป็นเจ้าอาวาส พระประธานจากสิมหรืออุโบสถหลังเก่า ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในอาคารด้านหลังอุโบสถที่สร้างใหม่ และมีรูปปั้นเหมือนของหลวงปู่ผางในอาคารนี้ด้วยอาคารประดิษฐานพระประธานโบราณ และรูปเหมือนหลวงปู่ผาง


 

  ใบเสมายุคทวารวดี ใบเสมาทวารวดี ภายในวัดศรีนวล ขอนแก่น อยู่ด้านหน้าอุโบสถ ใบเสมานี้มีข้อมูลว่าถูกนำมาจากที่อื่น หลักหนึ่ง เป็นแบบแท่งหินมีขนาดหนา 50 ซม. กว้าง 60 ซม. สูง 1.75 ม. มีจารึกอยู่ด้วย ฐานเสมาแกะเป็นรูปกลีบบัว ส่วนอีกหลักหนึ่งเป็นแบบแผ่นหินไม่มีจารึก มีขนาดหนา 25 ซม. กว้าง 75 ซม. สูง 1.70 ม. หอพระอุปคุต หอพระอุปคุต ที่สมบูรณ์ ล้อมไปด้วยสระที่มีปลาตัวเล็กๆพระอุโบสถหลังใหม่ และกลองโบราณ และ โปง(ภาษาอีสาน) หรือ ระฆังทำจากไม้

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads