วันอาทิตย์ 4 ธันวาคม 2022

เจ้าคุณอลงกต”คืนถิ่นดอกจาน วันวานที่คิดถึง” ครบรอบ 55 ปี แก่นนครวิทยาลัย

เจ้าคุณอลงกต”คืนถิ่นดอกจาน วันวานที่คิดถึง” ครบรอบ 55 ปี แก่นนครวิทยาลัย
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

เจ้าคุณอลงกต”คืนถิ่นดอกจาน วันวานที่คิดถึง” ครบรอบ 55 ปี แก่นนครวิทยาลัย


เมื่อค่ำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ที่ สนามกีฬากลาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เขตเทศบาลนครขอนแก่น ดร.ทวีศิลป์ สารแสน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงาน “คืนถิ่นดอกจาน วันวานที่คิดถึง” ครบรอบ 55 ปี แก่นนครวิทยาลัย โดยมีพระราชวิสุทธิประชานาถ (เจ้าคุณอลงกต)เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ศิษย์เก่ารุ่น 8, นายมนตรี ปรีชากุล นายกสมาคมนักเรียนเก่าแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “คืนถิ่นดอกจาน วันวานที่คิดถึง” ครบรอบ 55 ปี แก่นนครวิทยาลัย ,ดร.คมสันดิ์ ชุมอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย,นายเวชพิสิฐ สมอุ่มจารย์ ประธานชมรมครูเก่าร.ร.แก่นนครวิทยาลัย,อาจารย์อรรจมาภรณ์ ครีสุภธรสิริ ประธานกรรมการมูลนิธิแก่นนครวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติ และศิษย์เก่าเลือดแสดดำทุกรุ่น ร่วมงานอย่าง พร้อมเพียงและชื่นมื่น

พระราชวิสุทธิประชานาถ (เจ้าคุณอลงกต)

พระราชวิสุทธิประชานาถ (เจ้าคุณอลงกต)เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ศิษย์เก่ารุ่น 8 กล่าวว่าตามที่นายกสมาคมนักเรียนเก่าแก่นนครวิทยาลัย ได้กล่าวรายงานไปเมื่อสักครู่ ขอแสดงความชื่นชมในความสามัคคี และความมีสมานฉันท์ของคณะกรรมการนักเรียนเก่าแก่นนครวิทยาลัย ตลอดจนศิษย์เก่าแก่นนครทุกรุ่น และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 และผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดคำขวัญ พร้อมทั้งทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และการมีกิจกรรมที่หลากหลายในวันนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ซึ่งโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง ที่สร้างคนดี คนเก่ง เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของสังคม รุ่นต่อ รุ่น สืบมายาวนานถึง 55 ปี สมดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า “จรรยาดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นงาน” อันเป็นที่ประจักษ์ขัดเจน


อาตมาขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานในครั้งนี้จัดงานเป็นไปอย่างราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ประการ ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ พร้อมองค์บารมีเจ้าพ่อหลักเมืองแห่งจังหวัดขอนแห่น ตลอดจนดวงทิพย์อันศักดิ์สิทธิ์ ของพระพุทธรัตนมุนีศรีแก่นนคร และพระพรหมพระภูมิ เจ้าที่ อันเป็นที่เคารพนับถือ ของพวกเราชาวแก่นนครวิทยาลัย ได้โปรดดลบันดาลให้ครูเก่า ศิษย์เก่า ครูและศิษย์ปัจจุบัน ท่านผู้มีเกียรติ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิกาณ ธนสารสมบัติ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตตลอดไป

ดร.คมสันดิ์ ชุมอภัย

.ด้าน ดร.คมสันดิ์ ชุมอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กล่าวว่าสำหรับการจัดงานภายใต้สโลแกน “คืนถิ่นดอกจาน วันวานที่คิดถึง”55 ปี แก่นนครวิทยาลัย ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน2565 สถานที่ คือ สนามฟุตบอลโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เพราะแก่นนครวิทยาลัยคือเรา เราคือแก่นนครวิทยาลัย ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ การพบปะสังสรรค์ ครูเก่า ครูปัจจุบัน ศิษย์เก่า นักกีฬาฟุตบอล ในภาคกลางคืน มีงานราตรีแสดดำ “คืนถิ่นดอกจาน วันวานยังหวานอยู่” 55 ปี แก่นนครวิทยาลัย กระบวนการดำเนินการใช้ออแกไนซ์ จัดแบบงานวัด “รำวงชาวบ้าน” รับประทานอาหารแบบโต๊ะจีน มีการแสดงจินตลีลา ของศิษย์ปัจจุบัน การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นการมอบรางวัลประกวดสโลแกน การมอบทุน ผช.ผอ.นวลศรี เพ็ญสุวภาพ ให้กับคุณครูปัจจุบัน รร.แก่นนครวิทยาลัย รำวงการกุศล (นางรำจิตอาสาจากศิษย์รวมรุ่นจำนวน 30 นางรำ)

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads