วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

โรงแรมบายาสิตาKKBS ม.ขอนแก่น จุดพลุแห่งรอยยิ้ม เฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการ

โรงแรมบายาสิตาKKBS ม.ขอนแก่น จุดพลุแห่งรอยยิ้ม เฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

โรงแรมบายาสิตาKKBS ม.ขอนแก่น จุดพลุแห่งรอยยิ้ม เฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการ


  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ด้วยฝึมือนักศึกษาการตลาด KKBS ศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ โรงแรมบายาสิตา (Bayasita@KKU) ได้จัดงานเฉลิมฉลองการเปิดตัวโรงแรมบายาสิตาอย่างเป็นทางการ Bayasita @ KKU Grand Opening ใน Theme “ความหลัง ความหวังหลังรอยยิ้ม” ในค่ำคืนของวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 17.30 – 21.00 น. ที่ ลานโฮมขวัญ และลานคุ้มขวัญ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่นการจัดงานมีชื่อ Theme ว่า “ความหลัง ความหวังหลังรอยยิ้ม” ที่สื่อให้เห็นถึง คำว่า “ความหลัง” คือ ก่อนที่จะมาเป็นโรงแรมบายาสิตาเดิมทีเคยเป็นโรงแรมขวัญมอมาก่อน และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “บายาสิตา” จากการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ปรับปรุงรูปโฉมและรูปแบบการให้บริการให้มีคุณภาพที่เป็นสากลยิ่งขึ้น ส่วนคำว่า “ความหวังหลังรอยยิ้ม”สื่อให้เห็นถึงการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว โรงแรมฯ มีความหวังที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในค่ำคืนที่ผ่านมาได้ต้อนรับแขกระดับ Exclusive ทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่น รวมถึงผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวนมาก ด้วยบรรยากาศที่เปี่ยมล้นไปด้วยรอยยิ้ม ที่มาจากคำว่า “สิตา” ซึ่งเป็นคำ ๆ หนึ่งของชื่อของโรงแรม บวกกับการเชื่อมโยงกับการใช้พิธีเปิดด้วยนำพิธีบายศรีสู่ขวัญซึ่งเป็นพิธีที่ใช้ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นสิริมงคลของชาวอีสานมาเป็น Gimmick ในช่วงของพิธีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของโรงแรมอีกหนึ่งคำ คือ “บายา” ที่มาจากคำว่า “บายศรี” เพื่อตอกย้ำและสื่อให้เห็นถึงการมีจุดยืนของการเป็นอีสานสมัยใหม่ หรือ Isan Modern


   สำหรับพิธีเปิดด้วยการแสดงชุด “เบิกมิ่งเจิมขวัญ” ซึ่งเป็นการผสมผสานนาฏกรรมอีสานเล่าเรื่องราวจากความหลังของการสร้างบ้านแปลงเมืองของคนอีสานจนถึงการถวายเครื่องสักการะบูชาด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ ด้วยชุดการแสดง “เบิกมิ่งเจิมขวัญ ซึ่งผู้แสดงจากนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้แฝงไว้ภายใต้แนวคิดของงานได้อย่างลงตัว”ในช่วงพิธีช่วงสำคัญของการเปิดตัวโรงแรมบายาสิตาอย่างเป็น ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฯ และขณะบางช่วงบางตอนท่านได้เกิดความปีติยินดี และปลาบปลื้มใจ ที่ได้รับฟังการกล่าวรายงานจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  ม.ขอนแก่น  รายงานถึงผลการดำเนินงานของโรงแรมบายาสิตาที่ได้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแม้จะอยู่ในช่วงยุคโควิด แต่ยังสามารถก่อให้เกิดรายได้เป็นที่น่าพอใจและมีแนวโน้มที่จะดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่การันตีถึงคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการของโรงแรมบายาสิตา และจะนำมาเพื่อความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีโรงแรมของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพการให้บริการและสร้างชื่อเสียงในระดับสากล


   ระว่างการกล่าวเปิด ท่านประธานฯ ยังได้กล่าวขอบคุณบุคคลสำคัญมากมายที่มีคุณานุคุณต่อการก่อร่างสร้างโรงแรมบายาสิตามาจนได้วาระมงคลฤกษ์ที่จัดงานเฉลิมฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในครั้งนี้  และได้กล่าวขอบคุณเป็นพิเศษ ผศ.ดร.ปวีนา กองจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ทุ่มเทเสียสละแรงกายแรงใจในการบริหารงานจนมีผลประกอบการที่เป็นที่น่าพอใจในช่วงหนึ่งปีเศษที่ได้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบมาตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
    นอกเหนือจากนี้ ประธานพิธีเปิดฯ ยังชื่นชมการจัดงานออกาไนซ์จากฝีมือของนักศึกษาแบบมืออาชีพ ที่ออกแบบการสร้างสรรค์ผลงาน ลงมือลงแรงโดยนักศึกษาวิชาเอกการตลาด ชั้นปีที่ 3 หรือ MK รุ่นที่ 21 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) ม.ขอนแก่น และได้ทำงานร่วมกับการแสดงทั้งบนเวที และการขับกล่อมบรรเลงเพลงภายในงาน จากนักศึกษาจากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีและการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร์ รวมถึงการเดินแฟชั่นโชว์จากนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น อีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายและปณิธานที่ทางคณะกรรมการบริหารโรงแรมบายาสิตา ได้เปิดดำเนินการเพื่อโอกาสให้นักศึกษาได้อาศัยโรงแรมบายาสิตา เป็นพื้นที่ในการแสดงความสามารถและดึงศักยภาพ ตามเป้าหมายหนึ่งของการสร้างโรงแรมบายาสิตาขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ ฝึกทักษะ ปฏิบัติการให้เกิดประสบการณ์จริง ที่นอกเหนือจากเป้าหมายในการสร้างรายได้ในเชิงธุรกิจที่ให้บริการด้านโรงแรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น


  หลังจากพิธีเปิดฯ แล้ว ประธานในพิธี ท่านอฺธิการบดี ม.ขอนแก่น ยังได้ถ่ายภาพร่วมกับแขกผู้มีเกียรติระดับ Exclusive ที่มาร่วมงานอย่างเป็นทางการหลังจากนั้น ท่านอธิบการบดีฯ ยังได้ถ่ายภาพแบบไม่เป็นทางการร่วมกับพนักงานโรงแรมบายาสิตาทุก ๆ คน รวมถึงร่วมทำมือ เป็นท่าทางในเชิงสัญลักษณ์เป็นรูปรอยยิ้ม ที่ออกแบบท่าโดย ผศ.ดร.บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาหน่วยธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ให้เข้ากับ คำว่า “รอยยิ้มของโรงแรมบายาสิตา” ซึ่งความภูมิใจของทุก ๆ คน จึงทำให้ทั้งท่านอธิการบดีและพนักงานทุก ๆ คน เผยรอยยิ้มได้อย่างน่ารัก


  รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช

ท่านอธิการบดีฯ ยังได้ให้เกียรติถ่ายภาพกับคณะนักศึกษาวิชาเอกการตลาด ชั้นปีที่ 3 หรือ MK รุ่นที่ 21 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) ม.ขอนแก่น ในฐานะคณะผู้จัดงานอย่างมืออาชีพในครั้งนี้ ซึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของนักศึกษา ม.ขอนแก่น ที่ยังมาซึ่งอีกหนึ่งความภาคภูมิใจร่วมกันของโรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โดยระหว่างการถ่ายภาพ ท่านอธิการบดี ได้อวยพรให้นักศึกษากลุ่มนี้ได้ผลการเรียนเกรด A  และมี ผศ.ดร.บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาหน่วยธุรกิจ และยังเป็นอาจารย์ประจำรายวิชา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ขอให้ทุกคนร่วมทำสัญลักษณ์อักษรภาษาอังกฤษเป็นรูปตัว “A” คือ การมีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม เพื่อบันทึกภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน เบิกบานใจ เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ


  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล

ภายในงาน ทางผู้จัดงานฯ ได้ส่งมอบความสุข รอยยิ้ม และความบันเทิงมากมาย การเดินแฟชั่นโชว์ชุดฮีตฮอย ที่ได้รับการสนับสนุนจากคุ้มสุขโข บริหารงานโดยคุณทวี สุขโข ผู้ประการที่ได้นำเสื้อผ้ามาแสดงแบบเปิดตัวร้านค้าพร้อมกับการเปิดตัวโรงแรมบายาสิตาในวาระเดียวกัน ซึ่งได้รับเกียรติการแสดงแบบชุด “ฮีตฮอย” ที่จุดเด่นคือได้รับเกียรตินางแบบกิตติมศักดิ์จากผู้บริหารในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.มัลลิกา ศรีสุธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร.อรทัย  เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ทำการออร์แกไนซ์งานในครั้งนี้ โดยมี ผศ.ดร.บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาหน่วยธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี อยู่ทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้า ได้ส่งมอบรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงานอย่างเต็มอิ่มในทุกช่วงเวลาแห่งความทรงจำที่ดีมากมายที่สื่อถึง Theme “ความหลัง ความหวังหลังรอยยิ้ม” ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงแรมบายาสิตาให้ทุกท่านได้สัมผัส ตั้งแต่การเปิด VTR ที่เล่าถึงความหลังของความเป็นมาของโรงแรมบายาสิตา ที่ได้ปรับเปลี่ยนชื่อจากโรงแรมขวัญมอ ซึ่งการเปลี่ยนชื่อและพัฒนาการปรับปรุงอาคารให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นแล้ว ยังมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานที่จะยังมาซึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามด้วยสีสันการแสดงแฟชั่นโชว์ของคณะสถาปัตยกรรม ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก คำว่า “ขวัญ” “บายาสิตา” “มอดินแดง” มาเรียบเรียงเป็นชื่อการแสดงแบบชุดนี้ คำว่า “ขวัญ” ชื่อเดิมของขวัญมอ ส่วนคำว่า “บายาสิตาแห่งมอดินแดง” ดีไซเนอร์ได้เลือกสีอัตลักษณ์ของโรงแรมบายาสิตา คือสีแดงเบอร์กันดี ร่วมกับสีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น เขียว สีน้ำตาล สีเหลือง และสีแดงเลือดหมู ที่ชาวมอขอคุ้นตาเป็นอย่างดี และยังมีการตั้งชื่อชุดแต่ละชุดตามชื่อห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง ของโรงแรมบายาสิตา ให้เข้ากับแรงบันดาลใจสร้างสรรค์การออกแบบระหว่างการตัดเย็บและชื่อห้องผสมผสานที่ลงตัวเป็นอย่างมาก เช่น ชุดเอิ้นขวัญ เจิมขวัญ สู่ขวัญ พาขวัญ รับขวัญ และขวัญบายาสิตาแห่งมอดินแดง เพื่อสื่อให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับคำว่า “ขวัญ” ในการตั้งชื่อห้องและสถานที่ต่าง ๆ ของโรงแรมให้อยู่ในแนวคิดเดียวกัน และยังมีการตั้งชื่อสถานที่ที่ใช้ในการจัดงาน 2 ส่วน ได้แก่ ลานโฮมขวัญ และลานคุ้มขวัญ ที่มีความหมายดีมีมงคลอีกด้วย


    ปิดท้ายด้วยการแสดงชุดสุดท้าย ชื่อว่า“ความหวังและรอยยิ้ม แห่งความภาคภูมิใจ” โดยได้นำเนื้อร้องเพลงในยุค 90 ที่โด่งดัง ชื่อว่า“ความหวังหลังรอยยิ้ม”ของวงฟอร์เอฟเวอร์มาเรียบเรียงดนตรีใหม่และแสดงดนตรีโดยสาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ขับร้องเพลงนำโดย รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ในช่วงกลางเพลง ผศ.ดร.บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาหน่วยธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นอกเหนือจากได้ขึ้นมาร่วมร้องเพลงร่วมแสดงเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับแขกฯ แล้ว ยังเป็นการสร้างความทรงจำที่ดีร่วมกันระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์อีกด้วย


   ซึ่งเป็นการปิดงานด้วยเสียงเพลงอันไพเราะที่มีความหมาย และการโปรยปรายกระดาษสีทองระยิบระยับตาจำนวนมากที่ลอยลงมาสู่กลางลานคุ้มขวัญ สร้างรอยยิ้มของทุก ๆ คนที่อยู่ภายในงาน และทั้งหมดนี้คือ ภาพของงานเฉลิมฉลองการเปิดตัวโรงแรมบายาสิตาอย่างเป็นทางการ ที่เปี่ยมไปด้วยการโปรยรอยยิ้มของโรงแรมบายาสิตาออกมา ซึ่งจะนำพาไปสู่ความภาคภูมิใจและความสำเร็จในธุรกิจบริการด้านโรงแรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ตราบนานเท่านาน
   หากท่านที่พลาดเข้าร่วมงานที่ผ่านไปแล้ว สามารถติดตามชมการบันทึกบรรยากาศในงานฯ ได้ที่ Facebook FanPage:https://www.facebook.com/Bayasitakku/และสามารถติดต่อเพื่อใช้บริการโรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ที่ https://bayasita.kku.ac.th/th
หรือโทรติดต่อ แผนกห้องพัก 095 – 4425509 แผนกร้านอาหาร 095 – 4425506 หรือแผนกจัดเลี้ยง ประชุม สัมมนา 099 – 0239779.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads