วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

ชาวนาเฮ!ได้เงินช่วยการผลิตจากรัฐบาล

ชาวนาเฮ!ได้เงินช่วยการผลิตจากรัฐบาล
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ชาวนาเฮ!ได้เงินช่วยการผลิตจากรัฐบาล

 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ชาวนาจากจังหวัดขอนแก่น ได้รับเงิน ช่วยปัจจัยการผลิตจากรัฐบาล ไร่ละ 1,000 บาทท. โดย ธกส.ได้ทยอยโอนเงินให้เข้าบัญชีของเกษตรกร. เกษตรกร ชาวบ้านโคกใหญ่ตำบลแก่นฝาง. อำเภอบ้านฝาง. จังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยปัจจัยการผลิต การทำนาให้เกษตรกรผู้ที่ทำนาข้าวตนเองมองว่าการทำนาปัจจุบันต้นทุนการผลิตสูงทั้งค่าไถ. ค่าเก็บเกี่ยวและค่าปุ๋ยที่มีราคาสูง. แม้รัฐบาลจะช่วยปัจจัยการผลิตก็ยังไม่พอกับต้นทุน การผลิตที่สูงขึ้น แต่ก็ยังดีกว่าที่รัฐบาลจะไม่ช่วยอะไรเลย ในปีนี้ชาวนาต้องเดือดร้อน จากฝนที่ตกลงมาในช่วงเก็บเกี่ยวข้าว. ต้องเดือดร้อนหาที่ตากข้าว เกษตรกรท่านนี้ยังบอกอีกว่าในปีนี้ ข้าวราคาไม่ดี ก็คงรอ เงินประกันรายได้จากรัฐบาล

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads