วันพฤหัสบดี 28 กันยายน 2023

“นายสยมพร วรรณูปถัมภ์” (สท.บักยอช) สวมเสื้อ พรรคไทยสร้างไทย  ลงสู้ศึก สส.ขอนแก่น เขต 1

“นายสยมพร วรรณูปถัมภ์” (สท.บักยอช) สวมเสื้อ พรรคไทยสร้างไทย  ลงสู้ศึก สส.ขอนแก่น เขต 1
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“นายสยมพร วรรณูปถัมภ์” (สท.บักยอช) สวมเสื้อ พรรคไทยสร้างไทย  ลงสู้ศึก สส.ขอนแก่น เขต 1

พรรคไทยสร้างไทย (ทสท.)โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ มีมติส่ง นายสยมพร วรรณูปถัมภ์ ( บักยอช) คนหนุ่มความคิดก้าวหน้า ศิษย์เก่านิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น ปัจจุบัน เป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นเขต 4 ลงสมัคร สส.ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น ภายใต้นโยบายหลักที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากมาย เช่นนโยบายดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนแก่โดยพรรดมีนโยบายบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท เพื่อดูแลผู้สูงวัย ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปให้ได้รับเงินยังชีพเดือนละ 3,000 บาท เพื่อให้ผู้สูงวัยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายแก่ลูกหลานมากจนเกินไป ซึ่งขณะนี้ พรรดไทยสร้างไทย ได้เสนกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้วนอกจากนี้ ยังมีน โยบายให้คนหนุ่มสาวได้เรียนฟรีจนจบป.ตรี ไม่ต้องเป็นหนี้ กยศ.ด้วย


    วันนี้ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่ บริเวณด้านหน้า ตลาดกลางสินค้าเกษตร ธ.ก.ส.ขอนแก่น นายสยมพร วรรณูปถัมภ์  (สท.บักยอช) พร้อมทีมงานขึ้นป้ายแนะนำตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครพรรคไทยสร้างไทย (ทสท.)โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ติดบนรถซาเล้ง ขี่แห่รอบเมืองขอนแก่น ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนที่กำลังมาร่วมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น “เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565 ” ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2565


  นายสยมพร วรรณูปถัมภ์  ( สท.บักยอช)

นายสยมพร วรรณูปถัมภ์  ( สท.บักยอช) กล่าวว่า ในนามลงว่าที่ผู้สมัครพรรคไทยสร้างไทย ขอนแก่น เขต 1ของ คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธ์ ใช้สโลแกนว่าบำนาญประชาชน 3,000 บาท ซึ่งพี่น้องชาวไทย ทุกคนคงรู้ดีว่าสังคมทุกวันนี้ เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ก่อนหน้านี้ตนได้สำรวจข้อมูล มีจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทย ประมาณ 18% นั่นก็คือราวประมาณ 12 ล้านคน จึงถามว่าบุคคลเหล่านี้ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน เขาได้รับสวัสดิการหรือการดูแล จากภาครัฐมากน้อยแค่ไหน ถ้าเรามองอย่างต่างประเทศ ถ้าเขาเกษียณเขาสามารถเที่ยวรอบโลกได้เลย ตรงนี้เองที่เป็นสิ่งที่คุณหญิงสุดารัตน์ ตนเองรวมถึงชาวไทยทั้งประเทศ มองว่าทำไมชาวไทยที่เสียภาษีโดยตรง และทางอ้อม ถึงไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐาน และที่สำคัญคือ ถามว่าเบี้ยผู้สูงอายุ 600 -700 บาท พอไหมตอบเลยว่าไม่พอ เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเงินบำนาญเงินผู้สูงอายุ ที่คุณหญิงสุดารัตน์ จะผลักดันให้พี่น้องชาวไทย ถ้าพูดออกไปในวันนี้ถามว่าผู้คนเห็นด้วยไหมทุกคนก็ต้องตอบว่าเห็นด้วยจริงไหม


   นายสยมพร กล่าวอีกว่าสิ่งสุดท้ายที่อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวเขตเทศบาลนครขอนแก่น คือ ปัจจุบันตนเป็นสมาชิกสภา เทศบาลนครขอนแก่น ได้เข้ามาทำงานเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น เกือบ 2 ปีแล้ว แต่พี่น้องทราบไหมว่าการเป็น สท. ในการที่จะผลักดันอะไร ที่จะส่งผลต่อปากท้องของพี่น้องประชาชน ในระดับชาตินั้นทำไม่ได้ ขีดความสามารถมีข้ออย่างจำกัด และที่ผ่านมาถามว่าเมืองขอนแก่น สามารถที่จะพัฒนาได้มากกว่านี้ หรือไม่


   สท.บักยอช กล่าวอีกว่าดังนั้นในวันนี้ ตนในฐานะตัวแทนคนรุ่นใหม่ และขณะเดียวกันก็เป็นตัวเชื่อมของคนรุ่นเก่า ขอเป็นสะพานให้คนรุ่นใหม่และรุ่นเก่า ได้มาร่วมมือกัน เชื่อว่าสิ่งที่ตนมีพี่น้องประชาชนก็มีเหมือนกัน ตนยืนอยู่กับงาน ซึ่งเแนการทำงานเพื่อท้องถิ่น ฉะนั้นที่ผ่านมาการเมืองระดับชาติในจังหวัดขอนแก่น หรือการเมืองระดับท้องถิ่น ได้ทำงานร่วมกันมากน้อยเพียงใด ในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศ บางจังหวัดพี่น้องทราบดี เขาสามารถผลักดันความเป็นอยู่ได้มากกว่าเมืองขอนแก่น ที่เป็นอยู่
   ดังนั้นตน ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น ในนามนักการเมืองท้องถิ่น ในวันนี้ขออาสาเพื่อพี่น้องชาวขอนแก่น พี่น้องชาวขอนแก่นเขต 1 มาเป็นตัวแทนทำงานร่วม กับท้องถิ่น ระดับกลาง ระดับภาค เพื่อไปพัฒนาผลักดัน โครงสร้างหรือนโยบาย เพื่อทำให้ปากท้องของพี่น้องดีขึ้น จึงขอฝากนโยบายของคุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์ พูดถึงบำนาญประชาชน 3,000 บาท นอกจากนี้ยังมีนโยบายเรียนฟรีจนจบปริญญาตรี ที่จะลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้กับลูกหลานพี่น้องประชาชน จะดีไหมถ้าเกิดว่าจะผลักดันงบประมาณ การเรียนของน้องๆนักศึกษา พ่อแม่จะประหยัดงบประมาณในด้านนี้ ซึ่งเงินตรงนี้ที่จะเอามาพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads