วันพฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2023

“คุณหญิงกัลยา”ลงแขกเกี่ยวข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ โครงการศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ร.ร.บ้านสำราญ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

“คุณหญิงกัลยา”ลงแขกเกี่ยวข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ โครงการศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ร.ร.บ้านสำราญ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “คุณหญิงกัลยา”ลงแขกเกี่ยวข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ โครงการศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ร.ร.บ้านสำราญ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

โรงเรียนบ้านสำราญ ต.โนนธาตุอ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ได้ทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ พ.ศ.2563 เป็นเวลา 3 ปี ในปีนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ข้าวพันธุ์ใหม่ชื่อ “ทับทิมชุมแพ”จากเกษตรอำเภอหนองสองห้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและคณะครู


วันนี้ (2 ธันวาคม)ที่ บริเวณแปลงนาสาธิตโรงเรียนบ้านสำราญ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้องจ.ขอนแก่น ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเกี่ยวข้าว โครงการศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านสำราญ โดยมีบุคคลสำคัญที่มาร่วมในพิธีดังนี้ นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,พลอ.สมชาย เพ็งกรูด นายทหารราชองครักษ์ พิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 2 ,พ.อ.จีรวิทย์ เผือดผุด รองเสนาธิการกองกำลังสุรนารี ,พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รอง ผบ.มทบ. 23 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.23,ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น,พ.ต.อ.ธีร์ธัชชั พงษ์สุวรรณ์ ผู้กำกับ สภ.หนองสองห้อง,ดร.สุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12,นายนิยม โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ,นายประจักษ์ ไชยกิจ นายอำเภอหนองสองห้อง,นายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ,ดร.ภาวนี อิศรา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์,นายสิริสมัย เย็มรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง,นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง,นายฌานพากิตติ์ สีหามาตย์ นายก อบต.หนองไผ่ล้อม,นายคำดี พรมมากอง อดีตประธานสภาจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง จิตอาสา ทั้งในชุมชนบ้านสำราญ และจากที่อื่นๆมาร่วมด้วย

นายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ

นายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ กล่าวว่าโรงเรียนบ้านสำราญ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ได้ทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ พ.ศ.2563 เป็นเวลา 3 ปี ในปีนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ข้าวพันธุ์ใหม่ชื่อ “ทับทิมชุมแพ”จากเกษตรอำเภอหนองสองห้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและคณะครู ทั้งนี้ ทางเกษตรอำเภอหนองสองห้อง เล็งเห็นว่าโรงเรียนบ้านสำราญได้จัดทำโครงการเศรษกิจพอเพียงเป็นประจำทุกปี ประกอบกับมีพื้นที่และแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ จึงมอบข้าวพันธุ์ ทับทิมชุมแพ เพื่อเป็นโครงการนำร่อง หากได้ผลดีก็จะขยายไปชุมชนอื่นต่อไป


สำหรับกิจกรรมเกี่ยวข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ กำหนดการใน วันศุกร์ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนบ้านสำราญ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง จิตอาสา ทั้งในชุมชนบ้านสำราญ และจากที่อื่นๆมาร่วมด้วย

นายพันธ์เทพ เสาโกศล

นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าโรงเรียนบ้านสำราญก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2468 มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 28 ไร่ 2 งาน ปัจจุบันนี้โรงเรียนบ้านสำราญ มีผู้บริหาร 1 คน คือนายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 คน มีนักเรียน 67 คน โรงเรียนบ้านสำราญ ได้ริเริ่มจัดทำโครงการศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2563 โดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนที่เป็นที่นาจำนวน 6 ไร่ ปลูกข้าวหอมมะลิ และพืชผักสวนครัวเมื่อได้ผลผลิตได้นำไปใช้เพื่อประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน จนประสบความสำเร็จมาแล้ว “ณ วันนี้ โรงเรียนบ้านสำราญได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ โดยเกษตรอำเภอหนองสองห้องได้มอบข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพ ได้รับการรับรอง และทำการวิจัยมาแล้วจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่ามีปริมาณคุณค่าสารอาหารสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่น ๆ ” นายพันธ์เทพ กล่าว


ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าจากคำกล่าวรายงานของ นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดงานโครงการสืบสานตามรอยศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2565 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ผู้วางรากฐานศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นโครงการทดลองนำร่อง อีกทั้งเพื่อเกี่ยวข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ สำหรับเป็นอาหารกลางวันของนักเรียน และคณะครู และหากได้ผลดีก็จะขยายพันธุ์ไปยังชุมชนอื่นต่อไป ต้องขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดงานในครั้งนี้ จงประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads