วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

“มข.”จัดวิ่ง“วันศรีนครินทร์มินิมาราธอน”ครั้งที่ 23

“มข.”จัดวิ่ง“วันศรีนครินทร์มินิมาราธอน”ครั้งที่ 23
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “มข.”จัดวิ่ง“วันศรีนครินทร์มินิมาราธอน”ครั้งที่ 23


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดวิ่งแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 23 เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อองค์สมเด็จย่า เป็นกิจกรรมหารายได้สมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อยที่มีข้อจำกัดในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์

   เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 7 ม.ค. 2566 ที่ บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่ง “วันศรีนครินทร์มินิมาราธอน” ครั้งที่ 23 โดยมี รศ.นพ.อภิชาต จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข.,น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มข.,นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานฝ่ายจัดหาทุนสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์, นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, ดร.ทวีสันต์วิชัยวงษ์ นางโฉมสุดา วโนทยาโรจน์ ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าแฟรี่ ตลาดต้นตาล และตลาดอู้ฟู่ ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้า  ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน และนักศึกษา ร่วมงาน


  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่ารู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่ง “วันศรีนครินทร์มินิมาราธอน”ครั้งที่ 23 ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ให้การสนับสนุนภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดขึ้นในวันนี้การที่ท่านผู้มีเกียรติ นักเรียน นักศึกษา และพี่น้องประชาชนทั้งหลายมาร่วมกันแสดงออกถึงความสามัคคี เป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์สมเด็จย่า    


    การออกกำลังกายไม่ว่าจะวิ่ง เดิน หรือเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ เป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองอย่างมหันต์  นอกจากทำให้เรามีสุขภาพกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดีซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินชีวิตทั้งในด้านการเรียน การศึกษา  ตลอดจนการประกอบสัมมาอาชีพประจำวัน แล้วยังทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีอันจะสามารถต้านทานกับโรคภัยต่าง ๆ ได้  การแข่งขันกีฬาทุกชนิดจะมีทั้งผู้ชนะและผู้แพ้เป็นธรรมดา ขอให้ทุกคนระลึกอยู่เสมอว่าการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย แก่กันและกัน จึงถือว่าเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริง

รศ.นพ.อภิชาต จิระวุฒิพงศ์ 
   ด้าน รศ.นพ.อภิชาต จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  กล่าวว่า ในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 23 ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนในวันนี้การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเป็นกิจกรรมที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นนับตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ กล่าวคือ  1. เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อองค์สมเด็จย่า 2. เป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนรักการออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ  3. เพื่อประชาสัมพันธ์ “กองทุนวันศรีนครินทร์” และเป็นกิจกรรมหารายได้สมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อยที่มีข้อจำกัดในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์


  นอกเหนือจากนี้ในปีนี้เป็นโอกาสดีที่ครบรอบ 25 ปี กองทุนวันศรีนครินทร์ และ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดการแข่งขันวิ่งเป็น 2 ระยะทาง คือ FUN RUN ระยะทาง 5.8 กิโลเมตร และมินิมาราธอน ระยะทาง 10.7 กิโลเมตร แบ่งเป็นประเภทบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ อดีตบุคลากรศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  และประเภทบุคคลทั่วไป โดยมีถ้วยรางวัลรวมทั้งสิ้น 190 รางวัล การจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ โดยมีผุ้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ จำนวน 17 ราย ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์ จะได้ทำการมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการขอบคุณในลำดับต่อไป

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร
   ส่วนนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานฝ่ายจัดหาทุนสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ กล่าวว่าได้รวบรวมเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาเอามาช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ซึ่งในชีวิตก็ลำบากมากอยู่แล้ว และยังเจ็บไข้ได้ป่วยอีก ก็เป็นทุกข์ซ้ำซ้อน เพราะฉะนั้นการที่เรามีเงินจากกองทุนวันศรีนครินทร์ มาช่วยสนับสนุน ให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเต็มที่ ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้น อันนี้ก็ถือเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งตนก็เริ่มทำงานเป็นประธานกองทุนวันศรีนครินทร์ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 17 แล้ว ทำแล้วก็รู้สึกว่าอิ่มบุญ อิ่มใจทำแล้วก็รู้สึกสบายใจ และคิดที่จะสนับสนุนกองทุนนี้ตลอดไป ก็ได้ชักชวนเชิญชวนให้เพื่อนฝูง รวมทั้งบริษัทร้านค้า ที่ตนสนิทสนม ได้มาร่วมกันบริจาค เงินเพื่อกองทุนวันศรีนครินทร์อย่างต่อเนื่อง.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads