วันจันทร์ 15 เมษายน 2024

 “ศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ รุ่น 4 มข.”ระดมทุน กว่า 1ล้านบาท ช่วยเหลือ นศ.ที่เดือดร้อน

 “ศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ รุ่น 4 มข.”ระดมทุน กว่า 1ล้านบาท ช่วยเหลือ นศ.ที่เดือดร้อน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “ศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ รุ่น 4 มข.”ระดมทุน กว่า 1ล้านบาท ช่วยเหลือ นศ.ที่เดือดร้อน


ปัจจุบันมีนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี จำนวน 31,652 คน  และในปีการศึกษา 2565 นี้  มีนักศึกษาสมัครขอรับทุนจำนวน 3,852 คน และมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถจัดสรรทุนให้นักศึกษาได้เพียง 1,837 คน จะเห็นว่านักศึกษามีความเดือดร้อนยังไม่สามารถจัดสรรทุนให้ได้อีกจำนวนมาก


   เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 9 ม.ค. 2566 ที่ ห้องประชุม 2 ชั้น  2  กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสมนึก ปิ่นทอง ตัวแทนทุนศึกษาศาสตร์รุ่น 4 มข. เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษากองทุน ศึกษาศาสตร์ รุ่น 4 มข.ให้กับ รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ โดยมี รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์,คณะศิษย์เก่าฯ และคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ


  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวขอบพระคุณว่า ต้องขอบพระคุณศึกษาศาสตร์รุ่น 4  มข.และรุ่น 9 ทุกท่านที่ได้ระดมทุนช่วยเหลือน้องๆนักศึกษา มข. จนได้เงินตั้งกองทุนศึกษาศาสตร์รุ่น 4 มข. จำนวน 1,115,500.29 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทยี่สิบเก้าสตางค์) จริงๆแล้ว ณ ปัจจุบันมีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรี จำนวน 31,652 คน  และในปีการศึกษา 2565 นี้  มีนักศึกษาสมัครขอรับทุนจำนวน 3,852 คน และมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถจัดสรรทุนให้นักศึกษาได้เพียง 1,837 คน จะเห็นว่านักศึกษามีความเดือดร้อนยังไม่สามารถจัดสรรทุนให้ได้อีกจำนวนมาก


   รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวอีกว่า ส่วนตัวของผม ผมเป็นศิษย์เก่าคณะแพทย์  รุ่นที่ 5 มข. รุ่นที่ 14  ผมคุ้นเคยกับพี่สมนึก  ปิ่นทอง  มาหลายปี ตอนนั้นผมพักอยู่ที่หอพักชายห้อง 5 ห้อง 504 และเมื่อผมได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข.สมัยแรก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556  พี่สมนึกและคณะได้พาผมไปเลี้ยงแสดงความยินดีที่ราชาวดีรีสอร์ท พร้อมกับ รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์  ซึ่งเป็น ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ฯ ในสมัยนั้น และปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์
“ในโอกาสนี้ ผมต้องขอขอบพระคุณพี่ๆศึกษาศาสตร์รุ่น 4 ทุกท่านที่ช่วยบริจาคเงินทุนการศึกษาเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้น้องๆนักศึกษา มข.ของพวกเรา และต้องขอขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน  รวมทั้งกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ได้ดำเนินกิจกรรมนี้ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี”รศ.นพ.ชาญชัย กล่าว

นายสมนึก ปิ่นทอง
    นายสมนึก ปิ่นทอง ตัวแทนทุนศึกษาศาสตร์รุ่น 4 มข. กล่าวเบื้องต้นว่าตนขอนำเรียนเรื่องกองทุนศึกษาศาสตร์รุ่น 4 มข. ซึ่งได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ วันที่ 27 มีนาคม 2536  ขออนุญาตกล่าวถึงบุคคลสำคัญ 2 ท่าน คือคุณอาบวร จิระสุข และคุณบุญชัย พรมนะกิจ ได้บริจาคเงินเริ่มต้นท่านละ 100,000 บาท ได้เงินทุนรวม 340,200 บาท (สามแสนสี่หมื่นสองร้อยบาทถ้วน)  สมัยนั้นดอกเบี้ยธนาคารค่อนข้างสูง สามารถจัดทุนได้มากพอสมควร ตลอดเวลาที่ผมรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 จนเกษียณอายุราชการ เมื่อปี 2555 เป็นเวลา 22 ปี ผมได้สัมผัสกับน้องๆนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวนมาก ระหว่างนั้นผมจะไปเยี่ยมบ้านนักศึกษาทุน ในภาคอีสานทั้ง 20 จังหวัดหลายปีติดต่อกัน ได้เห็นภาพที่แท้จริงของครอบครัวและความเป็นอยู่ของนักศึกษาทุน เมื่อเป็นเช่นนั้นผมคิดอยู่เสมอว่า  สักวันหนึ่งผมจะชักชวนเพื่อนและ ผู้มีจิตศรัทธาระดมทุนให้ได้ถึงล้านบาทและวันนั้นก็มาถึงครับ วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ได้จัดงานรุ่นที่โรงแรมTerminal ขอนแก่นของเพื่อนอรทัย เพื่อนๆได้ร่วมบริจาคจนได้เงินรวม 1,115,800.29 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทยี่สิบเก้าสตางค์)


   นายสมนึก กล่าวความในใจส่วนลึกของผมว่า พื้นที่มอดินแดงแห่งนี้ ทุกตารางนิ้ว  ทราบทุกเม็ด  คือชีวิตจิตใจของผมและในวันผมเกษียณผมได้พูดกับน้องๆ ในกองก่อนอำลาว่าขอให้น้องๆทุกคนจงรักนักศึกษาเปรียบเสมือน น้องหรือลูกหลานของเราที่ประชุมครับ วันนี้ผมได้เป็นสะพานบุญรวบรวมเพื่อนๆและผู้มีจิตศรัทธาตั้งกองทุนนี้ได้สำเร็จตามที่ผมตั้งใจไว้ ทำให้ผมมีความสุขที่สุดในบั้นปลายชีวิตของผมนะครับ
“ท้ายสุดนี้ผมขอขอบคุณท่านอธิการบดี ที่มาเป็นประธานในพิธีรับมอบทุนในวันนี้ รวมทั้งแขก ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน น้องๆกองพัฒนานักศึกษาฯ และที่สำคัญยิ่งผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆศึกษาศาสตร์รุ่น 4 มข. ด้วย”นายสมนึก กล่าว

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads