วันพฤหัสบดี 28 กันยายน 2023

“พม.จ.ขอนแก่น”มอบของขวัญปีใหม่ 2566 แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี

“พม.จ.ขอนแก่น”มอบของขวัญปีใหม่ 2566 แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “พม.จ.ขอนแก่น”มอบของขวัญปีใหม่ 2566 แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี


จังหวัดขอนแก่นร่วมมือของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) และภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี จำนวน 90 คน


วันนี้ (23 ม.ค. 66) นายสุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า นายธนกร รังสิมานพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ร่วม มอบชุดของขวัญปีใหม่ ส่งความสุขความปรารถนาดีในปี 2566 เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี และครอบครัว ในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านเป็ด และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
    นายสุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นร่วมมือของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) และภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี จำนวน 90 คน ระหว่างเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ ณ ภูมิลำเนาของผู้สูงอายุฯ ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ 26 อำเภอ เพื่อส่งมอบความสุข ความปรารถนาดีของคนขอนแก่น เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุและครอบครัวตลอดปี พ.ศ. 2566
   นายสุภวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่าโดยในวันนี้ได้มอบชุดของขวัญปีใหม่ ส่งมอบความสุข ความปรารถนาดีของคนขอนแก่น เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุและครอบครัว ในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านเป็ด และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางทอง แสนเหนือ อายุ 110 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และนายสงวน คำกอง อายุ 101ปี อยู่บ้านเลขที่ 245 หมู่ที่ 14 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่อื่นอีก 88 ราย หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับอำเภอ พร้อมด้วยศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จะนำชุดของขวัญดังกล่าวไปมอบให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตามภูมิลำเนา จนครบทุกราย ต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads